25 Mayıs 2016 Çarşamba

2104/LAİK DÜŞÜNCE SİSTEMİ?!


          TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. Çeşmealtı,25 Mayıs 2016.

SON YAZDIKLARIMDA BANA KIZANLAR, BU YAZIMI OKUDUKTAN SONRA AYNAYA BAKSINLAR! BENİM İÇİN MUTEBER OLAN LAİK DÜŞÜ

ÜNCE VE YASALARIMIZDIR.

X. Kanun önünde eşitlik.

MADDE 10.– Herkes, dil,  ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

(Ek fıkra: 7.5.2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 7.5.2010-5982/1 md.) Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.

(Ek fıkra: 7.5.2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde (…)* kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”


           “AHLAKIN TEMELİ NE ZAMAN İLAHİYATA DAYANDIRILSAİHALKLAR NE ZAMAN İLAHİ OTORİTEYE BAĞIMLI HALE GETİRİLSE, EN AHLAKSIZCA, EN ADALETSİZ, EN KEPAZE ŞEYLERİ MAZUR GÖSTERİP YAYGINLAŞTIRMANIN YOLU AÇILMIŞ OLUR.”LUDWİG ANDREAS FEURBACH. ÖRNEK Mİ?”RECEP TAYYİP ERDOĞAN ALLAH’IN TÜM SIFATLARINA DA SAHİPTİR?!YAĞMURLARI O YAĞDIRMAKTADIR*!  AKEPELİ SAPIKLAR?!                                                                                                   Bakınız,6’ıncı En—Âm suresinin 92’inci ayeti ve diğer surelerin ayetleri diyor: 6/EN—ÂM/92’İNCİ AYET.-“ (6/EN'ÂM-92: Bu Kitap (Kur'ân), kendinden önceki kitapları tasdik eden, şehirler anası (Mekke) halkını ve çevresindeki bütün insanlığı uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe iman edenler bu Kitab'a da iman ederler ve onlar namazlarına da devamlıdırlar.) / Seyyid Kutub (6/EN'ÂM-92: Bu Kur'an, anakent Mekke ile bu kentin çevresinde yaşayanları uyarasın diye sana indirdiğimiz, kendinden önceki kutsal kitapları onaylayan mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar bu kitaba da inanırlar. Onlar namazlarını devamlı olarak ve özenerek kılarlar.)”

42’İNCİ ŞURA SURESİ7’İNCİ AYET:”Ve işte böyle sana—Muhammed—Arabî bir Kur’an vahyetmekteyiz ki Umm’ul Kurayı(Mekke şehrini) ve çevresindekileri sakındırasın ve o toplama günü’nün dehşetini haber veresin.—onda şüphe yok--,bir fırka cennet’te, bir fırka sair’de(Çılgın ateş içinde)”Kur’an’ı Kerim ve İzahlı Meali. s.482.Elmalılı Hamdi Yazır.

KUR’ANIN ARAPÇA İNDİRİLDİĞİNE DAİR AYETLER:

1-5/67 MAİDE Suresi,

2-12/2 YUSYF Suresi,

4-16/+103 EN-NAHL—HURMA-Suresi,

5-20/113 TAHA Suresi,

6-39/28 ZÜMER Suresi,

7-42/7ŞURA Suresi,

8-64/12 TEGABÜN Suresi.

6/EN—ÂM/92’İNCİ AYET.-“ (6/EN'ÂM-92: Bu Kitap (Kur'ân), kendinden önceki kitapları tasdik eden, şehirler anası (Mekke) halkını ve çevresindeki bütün insanlığı uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe iman edenler bu Kitab'a da iman ederler ve onlar namazlarına da devamlıdırlar.) / Seyyid Kutub (6/EN'ÂM-92: Bu Kur'an, anakent Mekke ile bu kentin çevresinde yaşayanları uyarasın diye sana indirdiğimiz, kendinden önceki kutsal kitapları onaylayan mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar bu kitaba da inanırlar. Onlar namazlarını devamlı olarak ve özenerek kılarlar.)”

42’İNCİ ŞURA SURESİ7’İNCİ AYET:”Ve işte böyle sana—Muhammed—Arabî bir Kur’an vahyetmekteyiz ki Umm’ul Kurayı(Mekke şehrini) ve çevresindekileri sakındırasın ve o toplama günü’nün dehşetini haber veresin.—onda şüphe yok--,bir fırka cennet’te, bir fırka sair’de(Çılgın ateş içinde)”Kur’an’ı Kerim ve İzahlı Meali. s.482.Elmalılı Hamdi Yazır.

KUR’ANIN ARAPÇA İNDİRİLDİĞİNE DAİR AYETLER:

1-5/67 MAİDE Suresi,

2-12/2 YUSYF Suresi,

4-16/+103 EN-NAHL—HURMA-Suresi,

5-20/113 TAHA Suresi,

6-39/28 ZÜMER Suresi,

7-42/7ŞURA Suresi,

8-64/12 TEGABÜN Suresi.

        “İşte Hz. İbrahim’in duası, Hz. İsa’nın muştusu ve Hz. Âmine’nin rüyası olan Hz. Muhammed (s.a.v)’i Yüce Allah Miladi 571 yılının 20 Nisan’ında, kameri aylardan Rebiu’l-evvel ayının 12’inci gecesi sabaha karşı âlemlere rahmet olarak gönderdi. Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle Yüce Allah bu müjdeyi bizlere şöyle veriyor: “ (Ey Resûlüm!)Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. ENBİYA SURESİ,107’İNCİ AYET.”(5) Âlem, duyu ve akıl yoluyla kavranabilen veya mevcudiyeti düşünülebilen, Allah’ın dışındaki varlık ve olayların tamamını ifade eden bir terimdir ki, bu ayet-i celilede geçen “âlemin” kelimesiyle bütün yaratıkların tamamı kastedilmektedir.(6) Yani Yüce Peygamberimiz (s.a.v) bütün yaratıklar için bir rahmet vesilesidir.”Masal: Arap Peygamberi Muhammed,63 yaşında, Miladi 10 Haziran 632 tarihinde ölmüştü.632-63=569-DOĞUM TARİHİ569’DUR.Namussuzluk bu kadar olur.GAYP ALLAHINDIR DER,İSA’NIN GAYP HABERİNE İNANIR.RÜYA İLE GERÇEĞİ AYIRT EDEMEZ.EMİNENİN RÜYASINA İNANIR.RÜYADA BİRİSİNİ ÖPSEN GERÇEK MİDİR?!

        “Cennette konuşulan dil Arapça olduğundan, ben de Arapça konuştuğumdan Cennette herkes Arapça konuşacaktır!”Hadis.

        “Bütün dünya  Müslümanlarını Kureyşli Müslümanlar yönetecektir.Bütün dünya Kâfirlerini de Kureyşli Kâfirler yönetecektir?!”Hadis.Muhammed,bir Arap milliyetçisi değil mi?!BEN,ANADİLİM OLAN TÜRKÇE KONUŞULMAYAN BİR YERE GİDEMEM?! BENİ YÖNETECEK ARAP TA KİM OLUYORMUŞ?!O ÖNCE GÖTÜNÜ YIKAMASINI ÖĞRENSİN?!

        “Muhammet, büyük aptesini yapmak için çömeldiğin de arkasında bir gürültü duyar ve:

        -“Kimdir o?”Der.

        -Benim, Ebu Hureyre.

        -Temizlenmem için bana birkaç taş bul, getir.Ama sakın kemik,tezek getirme.

        Ebu Hureyre, topladığı taşları eteğine koyup götürür ve onun yanına koyduktan sonra çekilir. Muhammet, işini bitirir, taşlarla temizlenir. Sonra, Ebu Hureyre’nin sorduğu soruya karşılık verir:

        “-Ey Tanrının Elçisi, kemik ve tezek istemedin, neden?

        “-Çünkü bunlar cinlerin yiyecekleridir. Bana nasibin cinlerinden bir KURUL geldi.Ne g,GÜZEL CİNLERDİ bunlar.Benden yiyecek(besin maddeleri)istediler.Ben,onlar için Tanrı’ya,uğradıkları her kemikte ve tezekte yiyecekleri şey bulsunlar diye dua ettim.”5.Muhammet burada cinlerin “hayvanları” olduğunu da,gerek kendileri gerek hayvanları için “besin” olarak “kemik” ve “tezek” belirlendiğini,yani tümünün bu iki şeyle beslendiklerini anlatır!?”TURHAN DURSUN,DİN BU-2,S.131.NEDEN KEMİKLER VE TEZEKLER TÜKENMİYOR?ALLAH,MUHAMEDİN İSTEĞİNİN KÖLESİ Mİ?!     

       ÂLEMLER; BİZİM SAMANYOLU GALEKSİMİZDEN 1.300.000 IŞIK YILI UZAKLIKTA DA GALEKSİLER VARDIR. YA ÖTEKİ GALEKSİLER?”AT MARTİNİ DEBRELİ HASAN GALEKSİLER İNLESİN?!


             Dünya üzerindeki dinler:1-Hıristiyanlık:1-%32=2.200.000.000,2-Müslümanlık:%23=1.600.000.000,3-Hindular:%15=1.000.000.000,4-Budistler:%7=500.000.000,5-Yahudiler:%02=14.000.000,6-Hiçbir dine inanmayanlar:%16,3.7-Jainizm:58.000.000,8-Sibizm/Şintoizm, Taoizm, Tenrikizm, Zerdüştlük, Çinde 700.000.000Ateist var. Pasifikte                                                                                                                           hiçbir dine inanmayanlar=1,100.000.000,1/3=76.Türkiye’de71.330.000Müslüman,320.000hıristiyan,860.000 de ateist var.2010Dünya nüfusu:6.900.000.000’a göre.” ABD'deki PEW Araştırma Merkezi'nin Din ve Kamu Yaşamı Forumu, "2010 Dünyanın En Önemli Dini Gruplarının Büyüklüğü ve Coğrafi Dağılımı" adlı raporunu yayımladı. 230 ülke ve bölgede yapılan anketler ve nüfus kaydı araştırmalarına göre hazırlanan rapora göre dünyada 10 kişiden 8'i bir dini grup içinde yer alıyor. Bu da 2010 yılında 6,9 milyar olan dünya nüfusunun yüzde 84'üne denk düşüyor.”BU DİN SALİKLERİNE MUHAMMET NASIL RAHMET OLUR?!UZUN,UZUN MASAL ANLATMAYA GEREK YOKTUR:BİR DİN,İNSANLARI MUTLU EDİYOR MU?İŞKENCEYE,SOYGUNA,YAĞMAYA,KATLİAMA,İNSANLARI BÖLMEYE,KADINLARI DA AŞAĞILAMAYA KAPALI MI?HAKSIZLIKLARI ÖNLEYEBİLİYOR MU,ÇAĞDAŞ DEĞERLERE SAHİP Mİ?!Sen önce bunlara yanıt ver.MÜSLÜMANLAR,MÜSLÜMANLARA YAPTIKLARI ZÜLUMDEN NEDEN BATIYA,HIRİSTİYAN ÜLKELERİNE SIĞINMAK İÇİN ÖLÜMÜ GÖZE ALIYORLAR?          İSLAMDA ŞİDDET:

             Ukl ve Ureyne Kabilelerinden iki kişi Peygambere gelerek Müslüman olduklarını bildirmişler. Renkleri Sarı ve hasta”dırlar. Peygamber, önce bütün sevecenliği ile deve sütü ve “deve sidiği” içirerek onları iyileştiriri. Havadar bir yere gitmek isterler. Peygamber, bunlara bir deve sürüsü verir ve yanlarına da bir Çoban katar. Herifler, Çobanı öldürür, Peygamberin deve sürüsünü alır giderler. İşkenceye karşı olan Peygamber, bu iki adamın işkence ile öldürülmelerini emreder. İkisi de yakalanan katiller, Muhammedin huzuruna getirilir. Muhammet çok kızgındır, kesin emrini verir: “Elleri ve ayakları çapraz olarak kesilsin. Gözleri oyulup çıkarılsın. Emir aynen uygulanır. Bu iki adam Medine’nin dışında güneş altında yanan “hare” denilen bir yere götürülür. Su isterler su vermezler.”Taşları kemirirler”,dişleri ile de toprağı kazarlar… Öylecede ölürler.” Maide suresinin 33’üncü ayeti:”Allah ve resulüyle savaşanların ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışanların cezası, ya boyunları vurularak öldürülmeleri, ya asılmaları, ya ellerinin ayaklarının çapraz kesilmeleri ya da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu, onların dünyada çekecekleri rezilliktir. Ahirette ise onlara daha büyük aza hazırlanmıştır?!”S.G.E.S.338-340.Türkiye Cumhuriyetinin Arap Uşağı ULEMALARI!:”ISİDİN UYGULAMALARI KLASİK İSLAM HUKUKUNA GÖRE UYGUNDUR?!HANİ İSLAMDA ŞİDDET YOKTU ,A ÇAĞDIŞILAR?

 

 

 

 

 

            

 

 

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi