22 Şubat 2016 Pazartesi

2079/NAMAZ ÜZERİNE!


            TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. İZMİR;22 Şubat 2016.

                              NAMAZ ÜZERİNE,

Namaz:Farsça,Ta’zim/büyük bir saygı ile eğilmek/kulluk,ibadet,anlamındadır.Salat karşılığında dilimize çevrilmiştir.DUA ETMEK,HAYIR DUADA BULUNMAK *!9-Tevbe/103.”ONLAR İÇİN DUA ET?!”

      1-“Ey Resul, sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O’NUN elçiliğini yapmamış olursun.”Maide5/47.

      2-“Ben sizin üzerinize vekil değilim, sadece tebliğ etmekle memurum.”Yunus 10/108.

      3-“Artık sana düşen ancak açık tebliğden ibarettir.”El-Nahl 16/82.

      4-“Peygambere düşen, sadece açık, seçik duyurmaktır.”Nur24/54.

      5-“Sizin vazifeniz, açık bir şekilde Allah’ın duyurduklarını tebliğ etmekten başka bir şey değildir…”Yasin36/17.

      6-“Resulüm, biz seni örnek müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.”Furkan 25/50.Embiye 21/109,Haç22,67,Furkan 25.53.25.56,Şuara26/3,26-115.26.208-209-214,Sumer 26/216,Neml27/91,Ankebut 29/18,Ahzap 33/39,Fatr 35/23,Kaf50/45,Zaariyat51/55,Tar 52/29,TEGABÜN 64/12,Mülk 67/26,Cin 72/23,Ankaf 46/23.Duvarda ASILI DURAN KURANI İNDİRİP TE BU AYETLERİ DE OKUMALISINIZ*!NOT: KURANDA GEÇEN PEYGAMBER ADLARININ ÖNÜNDE VE SONUNDA SAYGI KELİMELERİ DE YOKTUR.UYDURMADIR?!”Şimdi de gelelim Yahudi Zekeriya ile Oğlu Yahudi Yahya’ya:

3/39:“Zekeriyya mabedde namaz kılarken melekler ona: "Allah sana, Allah'dan bir kelimeyi doğrulayıcı, efendi, nefsine hâkim ve iyilerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler."Diye ünlediler.” Kur’an’da:
·         (Allah şöyle dedi:) “Ey Zekeriyya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik.” (19, 7).
(Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) “Ey Yahya kitaba sımsıkı sarıl,”dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah’tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi. (19, 12-13-14). Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya’yı bağışladık. Eşini de kendisi için, (doğurmaya) elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar, (rahmetimizi) umarak ve (Gazabımızdan) korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi. ( islamda inanç böyledir.Zekeriya ve onun İmran kızı ELİSA’DAN olma oğlunun adı da YAHYA’DIR.Yahudi’dirler;öyküleri Tevrat’tan ve İncillerden alınmıştır?!Roma İmparatorluğu adına Filistin’de hüküm süren Kıral Birinci HEROD/HİRODES ANTİPA/ zamanında yaşamışlardır.kardeşinin karısı ile evlenen Kıral Herod,bu evliliğe Yahudi  Kanunlarına aykırıdır diyerek karşı çıkan Vaizci Yahya’yı önce bir kaleye hapsetmiş,Üvey kızı SALOME’NİN huzurunda dans etmesi için  öldürülmesini şart koştuğu Vaftizci Yahya’nın başını kestirtmiştir.Vaftizci Yahya Yeğeni İsa’dan ALTI AY büyüktü.İsa’yı Şeria nehrinde vaftiz ettiği İncillerde anlatılmaktadır.Ünlü SALOME filminde ,Rahmetli Rita Hayworth, SALOME rolünde Yedi tül dansını ,Üvey babası ve amcası Kıral Herod’un huzurunda oynamıştı.orada bir kap içersinde Vaftizci Yahya’nın kesik başı kendisine sunulmuştu.Zekeriya,Meryem için MESCİD’İ AKSA’DA/BEYTÜLMAKTİS/ özel bir oda yaptırtmıştı.Meryem Allahtan gebe kaldığını kendisine söylemişti.Zekeriya da öldürülmüştü?!Zekeriya’nın mucizeleri Hıristiyanların ve Yahudilerin din kitaplarında anlatılmaktadır:Kalemsiz ve mürekkepsiz Tevrat’tan sureler yazmak,ağaçlarla konuşmak,ağaçlara el ettiğin de ağaçlar topraktan çıkarak yanına gelirlermiş.Yahudilerden kaçarken,bir ağaç  kendisine adı ile seslenerek;”kaçacağına gel benim içimde saklan demiş,karnını yararak Zekeriya’yı içine alıp,tekrar eski haline dönmüştür?!Çok ilginçtir;Allah’ın kendilerine kendi sesi ile seslenerek peygamberlik verdiği,Zekeriya,Oğlu Yahya ve yeğeni İsa öldürülürken Allah ortalarda gözükmemiştir.Yalınız İsa,çarmıhta,Tevrat’tan bir ayet okumuştur: Hz.Davudun Mezmurları,22’inci Mezmur,Tevrat,s.555. “Helois! Helois Lama sabaktani?”Allahım,Allahım beni neden terk ettin/Yalınız bıraktın/?! Yakalanacağını ve çarmıha gerileceğini  bildiği halde bu isyan biraz garip değil mi?!
Zekeriya’ya Tevrat’ı Allahın bizzat Allahın öğrettiği yazılmaktadır.Zekeriya Mabette NAMAZ KILARKEN?!ALLAH ARAÇSIZ ONA YAHYA’YI MÜJDELEMİŞTİR.”EY YAHYA,KİTABA İYİ SARIL”?!BUYRUĞUNU DA VERMİŞTİR?!Mabet,MESCİD’İ AKSA/BEYTÜL MAKTİS’TİR?!Yahya’nın sıkı sarılacağı kitap ta TEVRATTIR?!Peki Allah Tevrat’a neden sıkı sarılmayarak KURANI İNDİRMİŞTİR?!Sonra;kitapsız peygamberlere NEBİ denilmekteyken Zekeriya’ya,Yahya’ya neden peygamber denilmektedir?!”Namazları Hz. Muhammed’in kıldığı gibi kıldık?!”İtiraflarını da okumaktayız?!Allahımız,namazları en ince detaylarına kadar anlatmamıştır.O zaman Namazları Hz. Muhammed ihdas etmiş olmuyor mu?Sünnetlere itibar etmeyen mezhepler haksız mı?!Soruna şöylece yaklaşalım: Önce,Veda hutbesinden bir bölüm alalım:”Ey Mu'minler !
Size bir emanet bırakıyorum ki, ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah kitabı Kur'an'dir. Ey Mu'minler!
Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman müslümanın kardeşidir; böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğerki gönül hoşluğu ile kendisi vermiş olsun. Ey Ashabım!
Kendinize de zulmetmeyiniz. Kendinizin de üzerinizde hakki vardır…”

                                                                                                        Farzedelim ki,Grönland halkı Müslüman olmak istedi.Kendi dillerinden  herkese yetecek kadar Kuran gönderdik.İmamları  bildikleri için de imam ve hadis kitaplarını da  istemediler.Kuranı ezberlediler,namazları nasıl kılacaklar?!O Zaman da Kuranın özüne yapışmış olmayacaklar mı?Şimdi gelelim Profesör Dr. Sayın YAŞAR NURİ ÖZTÜRK’ÜN İSYANINA:”MÜSLÜMANLARIN BAŞINA NAMAZ BELASINI MUSALLAT ETTİLER?!NAMAZ, islamın özünü unutturarak islamın başına şekilciliği musallat etmiştir.CAMİLERE GİRİP ÇIKANLAR,NE NAMUSSUZLUKLAR YAPARLARSA YAPSINLAR YALINIZ ONLAR MÜSLÜMANDIR?!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi