7 Mayıs 2015 Perşembe

2025/AYNI RÜYAYI İKİ KİŞİ GÖREBİLİR Mİ?!            TC.

OSMANTÜRKOĞUZ 


TV. İZMİR,07 Mayıs 2015.

                AYNIRÜYAYIİKİKİŞİGÖRÜRMÜ?!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          “Filhakika, koskoca bir imparatorluğun kuruluşu nevi’nde muazzam bir hadise, bizde uzun zaman, sadece padişahların dirayet ve şecaati veya Allah’ın bu saltanatın kurucularına karşı gösterdiği lütuf ve inayet ile izalı edilmek istenilmiştir. İlk Osmanlı membalarında kaydedilmiş görülen Sultan Osman’ın rüyası, mucize nevinden vukua gelen bu hadisenin izahını ancak ilahi takdir ile yapmak mümkün olduğuna inanışın bir ifadesidir.”Bu rüya,Büyük DARYÜS’ÜN DEĞİL MİDİR?!

  • Tamamı E-Kitap olarak: http://www.Altayli.Net/osmanli-imparatorlugunda-kolonizator-turk-dervisleri.html
  •  TÜRKÇÜLERİN KAVŞIT YERİ:  http://www.Altayli.Net/Profesör, Dr.ömer Lütfi Barkan.OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA KOLONİZATÖR TÜRKLER.
  • Perihan Kuturman’ın dilimize  çevirerek, Hürriyet yayınları arasında çıkan Herodot Tarihinde, Büyük Dariyüs’ün de/MÖ:549-485/aynı rüyayı gördüğü yazılıdır sanırım.Daryüsün göbeğinden çıkan bir çınar ağacı dünyayı kaplamış.Bu rüya buradan aşırma olmasın?!Edepli Ali Efendinin/Edebali’nin/OSMANA  NASİHATI GİBİ?!

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi