22 Şubat 2015 Pazar

2007/SÜLEYMAN ŞAHIN KEMİKLERİNİN BAŞINA GELENLER!             TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ

TV. İZMİR;22 Şubat 2015. ABDÜLHAMİT’İ SANİNİN TORUNLARI,DEDELERİNİN İZİNDE;O,243.000KİLOMETRE KARE ARAZİ VE
KIBRIS ADASINI TERKETMİŞTİ;BUNLAR DA VATANIMIZI İÇTEN PARÇALAYIP SATTIKLARI GİBİ DIŞTAKİ TAPILI ARAZİMİZİ DE KURKULARINDAN BİR ŞEHİT VEREREK  KAHRAMANCA BOŞALTTILAR.USULÜNE UYGUN FETVA GEREK EY MEHMET?! 

                   SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ BOŞALTILMIŞ?!

         Osmanlının torunları,en güçlü zamanlarında?!TÜRK ULUSUNUN EN KARMAŞIK ZAMANINDA ELDE ETTİĞİ TOPRAĞIMIZI,ÜZERİNDEKİ TESİSLERİ VE ATA MEZARINI YIKARAK TERK ETTİ!?BASIN!?

“1828 yılında, Mora’yı yitirdiğimizde, Osmanlı Şeyhülislamı Yasinci Zade Abdülvehap Efendi bir fetva vermiştir; evlere şenlik   

         “MORAYI KAYBETMEK İSLAM DİNİ AÇISINDAN HAYIRLI OLMUŞTUR.” Kaynak: Mahmut Esat Bozkurt, ATATÜRK İHTİLALİ; Dr. Abdülkadir Altunsu, Osmanlı Şeyhülislamları. S.184,Osman Türkoğuz, Halifelik s.72.

         “-Padişah, Halife zalim olsa da, O’na itaat gerekir. Çünkü millet lâyık olduğu idareyi bulur kuralı ŞERİAT ESASIDIR. Bunun aksine hareket edenler KÂFİR OLUR.” Mecmuatü’l edep; Mahmut Esat Bozkurt, ATATÜRK İHTİLALİ, s.341,

         Osmanlı Padişahı Avcı Mehmet’in Huzuru Hümayunlarında bir tartışma geçer. Şeyhülislam Bursalı Mehmet Efendi, Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’ya:

         “-Köprülü Mehmet Paşa’nın ölümü isabet oldu. Çünkü namuslu ve iktidarlı birçok adamların haksız yere kanını akıttı.”Der.

Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa:

         -Babam, öldürdüklerini hep senin FETVANLA öldürdü.”Diye yanıt verdiğinde; ŞEYHÜLİSLAM Bursalı Mehmet Efendi:

“-Ne yapayım, şerrinden korkardım.!Dediğinde,şu yanıt suratında patlar:

         “Sen dinden olursan, anlar da canlarından  olurlar?!”Demiş!                                                Şimdi;  Gerçekleri Görmez Müderris Ayıntaplı Mehmet Efendiden alınacak bir fetva kaldı:Anlayamadığım bir şey var:DİY Başkanı,neden Hıristiyanlara ait akademik unvanları kullanır.Resmen,Mekruh ve Kâfirlik sayılmaz mı?!

         “Süleyman Şah Türbesini yıkarak,ol arazimizi de vatan topraklarından ayırmak,ihanet,demokrasi  ve Müselmanlık için hayırlı ve’l BAŞKANLIK  ÂŞIKIMIZIN sevabına  olmuştur!”,Gerçeği yalınız Tayyip bilir Amen!?  KATİBİ ACİZ,İKTİDAR KULU,MEHMETBİN Mercedes 600 S’DEN BAŞKASINI GÖRMEZ!?                                                                                 

                                               

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi