8 Şubat 2015 Pazar

1203/DEVE NERDE TAŞAKLARI NEREDE*1


             TC

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. İZMİR;05 Ocak 2015.

                      DEVE NERDE,TAŞAKLARI NERDE?!

“Güzel Türkçemizle,Güzel Kürtçemizi!Kucaklaştırmaya geldik!”Sayın Bay Ahmet Kalkan/Davudoğli/.Diyarbakır/Amid!?/Konuşması!?

“QUOTE who="Akilli"]KÜRTÇE DIYE BIR DIL YOKTUR! Evliya Çelebi 15 AYRI LEHÇE saymıştır. V.MINORKSKY de FARSÇA'DAN FARKLI özellikler gösteren BİR ÇOK LEHÇE'DEN söz eder. (23)

“Rusya’nın Erzurum konsolosu olarak görev yapmış olan Auguste Jaba, 1860 yılında Kürtçe üzerine derlemelerini yayınlamıştır. Daha sonra da Sen Petersburg Bilimler Akademisi'nin F. Justi isteği üzerine Kürtçe-Rusça-Almanca Lügat’teki (8378) kelimelik bir "Kürtçe" sözlük hazırlanmıştır. Daha sonra da V. Minorsky gibi kürdologlar tarafından bu sözlük tasnif edilmiştir;&#351. Buna göre:


3080 kelime ............. TÜRKÇE

1030 kelime ...................Farsça

1200 kelime .......... Zend lehçesi

370 kelime ............... Pehlevi lehçesi

2000 kelime .............. Arapça

220 kelime ........... Ermenice

108 kelime ......... Keldani

60 kelime ......... Çerkesçe

20 kelime ................ Gürcüce

300 kelime ........ Menşei belli olmayan

Olduğu anlaşılmıştır. (Prof. Dr. A. Haluk Çay, Her Yönüyle Kürt Dosyası, sf. 119) [/QUOTE].Ahmet Buran’ın “Doğu Anadolu Ağızlarının Kelime Haznesi”Başlıklı araştırması “Kürkçe’de var olan 200-3000 Arapça ve Farsça kelimenin (aslında sözlüğe bakarsanız5500)%80’inin OSMANLI TÜRKÇESİ,%40-50’SİNİN BUGÜNKÜ TÜRKÇE Olduğu”nu ortaya koymuştur. Yeni yayınlanan ve 20000 kelimelik olduğu söylenen “Kürtçe”sözlük te, ilkinden farklı değildir.”

         “Öte yandan, Alman Profesör De Groot, en az”1300 yıl öncesine ait GÖKTÜRK ve UYGURTÜRKÇESİNDEN 532 kelimenin “Kürtçe” diyebilinen ağızlarda hâlâ kullanılmakta olduğunu, tesbit etmiştir. Profesör Dr.A. Haluk Çay, “Her Yönüyle Kürt Dosyası s.119,”Meraklısı için sekiz sahife bilimsel ve örnekli açıklamalar. Ostüzü.

           Kısaca Türk tarihine bir göz atalım:

                “Türk topluluğunun ilk temsilcisi olan Hunlar, MÖ.3’üncü yüzyılda ve Asya’da tarih sahnesine çıktıları zaman HUN TÜRKÇESİ Devlet dili olarak kullanılıyordu. Bu gerçeği MS.5’inci yüzyılda daha kesin olarak kanıtlamış bulunmaktayız. Bizanslı tarihçi Priskos’a göre;448 yılında, Atilla’nın başkentinde HUNCCA Devlet diliydi. Dedelerinden birinin Oktar, babasının Muncuk, Amcasının Ruga, Karısının Arığkan, Oğullarının da İlik, İrnek ve Dengizih gibi Türkçe adlar taşıması bu gerçeği desteklemektedir. Yine, Bizans Tarihçilerine göre Atilla’nın şölenlerinde, Hun Ozanları Hunca kahramanlık destanları okurlardı. Got TARİHÇİSİ Jordaner’e göre de Atilla’nın cenazesinde HUN Ozanları Hunca şarkılar söylemişlerdir. Hun Türkçesi Devlet dili olmasaydı, Yabancı halk topluluklarının karıştığı bir çağda, acaba Hun Ozanlarından söz açılabilir miydi?’”Agop Dilaçar, Devlet Dili Olarak Türkçe, TÜRK DİL KURUMU TANITMA YAYINI. EK:12 Eylül 1980 darbesinden sonra kuşa çevrilmiştir.

                “Kök Türklerin baş anıtı olan, MS.732 tarihli Gültiğin Yazıtında, İlk Türk Yazarı Yoluğ Teğin, yurdun yönetimi için Türk Kağanlarının Türe düzenlediklerini bildiriyor. Bu Türelerin metni elde değilse de, bunların Türkçe olduğunu biliyoruz. Çünkü aynı yazıtta Türk Kağan ulusuna şöyle diyor:

                “Nennen sabım eser bengü taşka urtım””Ne sözüm varsa bu anıt taşına vurdum -yazdırdım-“Anıtta kullanılan dil de Çince değil, Türkçedir. Bundan da kağanın Ulusuna her aman Türkçe söz ettiği; yani devlet dilinin Türkçe olduğu anlaşılıyor. Kırgızlar, Kırgız Türkçesiyle; Uygurlar da Uygur Türkçesiyle yönetilmişlerdir.”S.G.E.S.8.                                                                            İslamiyet’ten önce ve Müslüman Arapların katliamlarına rağmen Türklerin kurdukları devlet devletlerin kullandıkları dillerin ve yazı dillerinin Türkçe olduğunu anlıyoruz.Afşin Bey,Türkçe yazılmış bir Türk tarihini okuduğu için Abbasilerce ölüme mahkûm edilmişti. Anadolu Selçukluları saray dillerini ve yönetici adlarını Acemceye çevirmişlerdi. Mevlana bile Mesnevisini ve diğer eserlerini Acemce olarak yazmıştı. Aynı çağda yaşayan YUNUS EMRE DE, BUGÜN BİLE HER TÜRKÜN ANLAYACAĞI BİÇİMDE ŞİİRLERİNİ ÖZTÜRKÇE yazmıştı.

                Karamanoğlu Mehmet Bey, Türk diline sahip çıkmıştı.13 Mayıs 1277,bir ferman yayınlamıştı:

        “"Şimden gerü hiç kimesne divanda, dergahda, bergahda ve dahi her yerde Türk dilinden özge söz söylemeye."

“Günümüz Türkçesi ile "Bugünden sonra hiç kimse divanda, dergâhta, bergahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dilde söz söylemesin." 13 Mayıs 1277.Osmanlı yok! Türkçe var. Osmanlıyı kovduk Türkçe yine var!

         Türklerin kurmuş olduğu Türkçe dilli devletlerimiz:                                                   KökTürkler(552-924),Kutluk(681-745),Türkeş(690-766),Karluk(766-932),Karahata(1130-121a Türk-Moğol İmparatorluğu,Harzemşahlar(1172-1231),Altınordu devleti,Timur imparatorluğu .Daha batıya gittiğimizde, Avar Türklerinin( 6’ıncı ve 11’inci yüzyıl)Tuna Bulgar Türklerinin(Yedinci ve Ondördüncü yüzyıl) Tuna Bulgar Türklerinin (Beşinci ve Sekizinci yüzyıl),Peçenek Türklerinin(9’uncu,13’üncü yüzyıl),Kıpçak-Kuman Türklerinin 10’uncu ve14’üncü yüzyıl).İdil’den Tuna’ya kadar uzanan bir alanda, irili, ufaklı devletler kurmuş Türklerin, Türkçeyi devlet dili olarak kullandıklarını biliyoruz. Karahanlıların, devlet dili olan Türkçeyi Bağdatlı Araplara öğretmek amacıyla,1072 yılında, Kaşgarlı Mahmud’un yazdığı Lügat-it-Türk’ü Arap halifeye sunarken söylemiş olduğu sözler unutulmamalıdır:

         “Tanrı, Türkleri yeryüzüne İlbay kıldı, dünya uluslarının yönetim yularını onların eline verdi. Türk dilini öğrenmek çok gerekli bir iştir.”Dedi. S.G.E. S.9-10.

         ALİ-Şir Nevai,”Muhakemetü’l Lügateyn “adlı ünlü eserinde şöyle sesleniyordu:

“Türk’ün bilgisiz zavallı gençleri, güzel sanarak Farsça şiir yazmaya özeniyorlar. Bir insan geniş ve iyi düşünse Türkçede böylesine genişlikler, zenginlikler durup dururken bu dilde şiir söylemenin daha yerinde, daha kolay olacağını anlar. Ana dilimin üzerinde düşünmeye koyuldum. Türkçenin derinliklerine dalınca gözlerime onsekizbin evrenden daha yüksek bir evren göründü. Bu evrenin aydınlık alanlarında esinimin şahlanan atını koşturdum. Sınırsız uzaklarında hayalimin hırçın kuşunu havalandırdım!”Agop DİLAÇAR, S.G.E.S,12,Osman Türkoğuz,Halifelik,s.3-43-

ERDEMİN BAŞI DİLDİR!”KAŞGARLI MAHMUT.

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

         

         

                 

 

 

 

             TC

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. İZMİR;05 Ocak 2015.

                      DEVE NERDE,TAŞAKLARI NERDE?!

“Güzel Türkçemizle,Güzel Kürtçemizi!Kucaklaştırmaya geldik!”Sayın Bay Ahmet Kalkan/Davudoğli/.Diyarbakır/Amid!?/Konuşması!?

“QUOTE who="Akilli"]KÜRTÇE DIYE BIR DIL YOKTUR! Evliya Çelebi 15 AYRI LEHÇE saymıştır. V.MINORKSKY de FARSÇA'DAN FARKLI özellikler gösteren BİR ÇOK LEHÇE'DEN söz eder. (23)

“Rusya’nın Erzurum konsolosu olarak görev yapmış olan Auguste Jaba, 1860 yılında Kürtçe üzerine derlemelerini yayınlamıştır. Daha sonra da Sen Petersburg Bilimler Akademisi'nin F. Justi isteği üzerine Kürtçe-Rusça-Almanca Lügat’teki (8378) kelimelik bir "Kürtçe" sözlük hazırlanmıştır. Daha sonra da V. Minorsky gibi kürdologlar tarafından bu sözlük tasnif edilmiştir;&#351. Buna göre:


3080 kelime ............. TÜRKÇE

1030 kelime ...................Farsça

1200 kelime .......... Zend lehçesi

370 kelime ............... Pehlevi lehçesi

2000 kelime .............. Arapça

220 kelime ........... Ermenice

108 kelime ......... Keldani

60 kelime ......... Çerkesçe

20 kelime ................ Gürcüce

300 kelime ........ Menşei belli olmayan

Olduğu anlaşılmıştır. (Prof. Dr. A. Haluk Çay, Her Yönüyle Kürt Dosyası, sf. 119) [/QUOTE].Ahmet Buran’ın “Doğu Anadolu Ağızlarının Kelime Haznesi”Başlıklı araştırması “Kürkçe’de var olan 200-3000 Arapça ve Farsça kelimenin (aslında sözlüğe bakarsanız5500)%80’inin OSMANLI TÜRKÇESİ,%40-50’SİNİN BUGÜNKÜ TÜRKÇE Olduğu”nu ortaya koymuştur. Yeni yayınlanan ve 20000 kelimelik olduğu söylenen “Kürtçe”sözlük te, ilkinden farklı değildir.”

         “Öte yandan, Alman Profesör De Groot, en az”1300 yıl öncesine ait GÖKTÜRK ve UYGURTÜRKÇESİNDEN 532 kelimenin “Kürtçe” diyebilinen ağızlarda hâlâ kullanılmakta olduğunu, tesbit etmiştir. Profesör Dr.A. Haluk Çay, “Her Yönüyle Kürt Dosyası s.119,”Meraklısı için sekiz sahife bilimsel ve örnekli açıklamalar. Ostüzü.

           Kısaca Türk tarihine bir göz atalım:

                “Türk topluluğunun ilk temsilcisi olan Hunlar, MÖ.3’üncü yüzyılda ve Asya’da tarih sahnesine çıktıları zaman HUN TÜRKÇESİ Devlet dili olarak kullanılıyordu. Bu gerçeği MS.5’inci yüzyılda daha kesin olarak kanıtlamış bulunmaktayız. Bizanslı tarihçi Priskos’a göre;448 yılında, Atilla’nın başkentinde HUNCCA Devlet diliydi. Dedelerinden birinin Oktar, babasının Muncuk, Amcasının Ruga, Karısının Arığkan, Oğullarının da İlik, İrnek ve Dengizih gibi Türkçe adlar taşıması bu gerçeği desteklemektedir. Yine, Bizans Tarihçilerine göre Atilla’nın şölenlerinde, Hun Ozanları Hunca kahramanlık destanları okurlardı. Got TARİHÇİSİ Jordaner’e göre de Atilla’nın cenazesinde HUN Ozanları Hunca şarkılar söylemişlerdir. Hun Türkçesi Devlet dili olmasaydı, Yabancı halk topluluklarının karıştığı bir çağda, acaba Hun Ozanlarından söz açılabilir miydi?’”Agop Dilaçar, Devlet Dili Olarak Türkçe, TÜRK DİL KURUMU TANITMA YAYINI. EK:12 Eylül 1980 darbesinden sonra kuşa çevrilmiştir.

                “Kök Türklerin baş anıtı olan, MS.732 tarihli Gültiğin Yazıtında, İlk Türk Yazarı Yoluğ Teğin, yurdun yönetimi için Türk Kağanlarının Türe düzenlediklerini bildiriyor. Bu Türelerin metni elde değilse de, bunların Türkçe olduğunu biliyoruz. Çünkü aynı yazıtta Türk Kağan ulusuna şöyle diyor:

                “Nennen sabım eser bengü taşka urtım””Ne sözüm varsa bu anıt taşına vurdum -yazdırdım-“Anıtta kullanılan dil de Çince değil, Türkçedir. Bundan da kağanın Ulusuna her aman Türkçe söz ettiği; yani devlet dilinin Türkçe olduğu anlaşılıyor. Kırgızlar, Kırgız Türkçesiyle; Uygurlar da Uygur Türkçesiyle yönetilmişlerdir.”S.G.E.S.8.                                                                            İslamiyet’ten önce ve Müslüman Arapların katliamlarına rağmen Türklerin kurdukları devlet devletlerin kullandıkları dillerin ve yazı dillerinin Türkçe olduğunu anlıyoruz.Afşin Bey,Türkçe yazılmış bir Türk tarihini okuduğu için Abbasilerce ölüme mahkûm edilmişti. Anadolu Selçukluları saray dillerini ve yönetici adlarını Acemceye çevirmişlerdi. Mevlana bile Mesnevisini ve diğer eserlerini Acemce olarak yazmıştı. Aynı çağda yaşayan YUNUS EMRE DE, BUGÜN BİLE HER TÜRKÜN ANLAYACAĞI BİÇİMDE ŞİİRLERİNİ ÖZTÜRKÇE yazmıştı.

                Karamanoğlu Mehmet Bey, Türk diline sahip çıkmıştı.13 Mayıs 1277,bir ferman yayınlamıştı:

        “"Şimden gerü hiç kimesne divanda, dergahda, bergahda ve dahi her yerde Türk dilinden özge söz söylemeye."

“Günümüz Türkçesi ile "Bugünden sonra hiç kimse divanda, dergâhta, bergahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dilde söz söylemesin." 13 Mayıs 1277.Osmanlı yok! Türkçe var. Osmanlıyı kovduk Türkçe yine var!

         Türklerin kurmuş olduğu Türkçe dilli devletlerimiz:                                                   KökTürkler(552-924),Kutluk(681-745),Türkeş(690-766),Karluk(766-932),Karahata(1130-121a Türk-Moğol İmparatorluğu,Harzemşahlar(1172-1231),Altınordu devleti,Timur imparatorluğu .Daha batıya gittiğimizde, Avar Türklerinin( 6’ıncı ve 11’inci yüzyıl)Tuna Bulgar Türklerinin(Yedinci ve Ondördüncü yüzyıl) Tuna Bulgar Türklerinin (Beşinci ve Sekizinci yüzyıl),Peçenek Türklerinin(9’uncu,13’üncü yüzyıl),Kıpçak-Kuman Türklerinin 10’uncu ve14’üncü yüzyıl).İdil’den Tuna’ya kadar uzanan bir alanda, irili, ufaklı devletler kurmuş Türklerin, Türkçeyi devlet dili olarak kullandıklarını biliyoruz. Karahanlıların, devlet dili olan Türkçeyi Bağdatlı Araplara öğretmek amacıyla,1072 yılında, Kaşgarlı Mahmud’un yazdığı Lügat-it-Türk’ü Arap halifeye sunarken söylemiş olduğu sözler unutulmamalıdır:

         “Tanrı, Türkleri yeryüzüne İlbay kıldı, dünya uluslarının yönetim yularını onların eline verdi. Türk dilini öğrenmek çok gerekli bir iştir.”Dedi. S.G.E. S.9-10.

         ALİ-Şir Nevai,”Muhakemetü’l Lügateyn “adlı ünlü eserinde şöyle sesleniyordu:

“Türk’ün bilgisiz zavallı gençleri, güzel sanarak Farsça şiir yazmaya özeniyorlar. Bir insan geniş ve iyi düşünse Türkçede böylesine genişlikler, zenginlikler durup dururken bu dilde şiir söylemenin daha yerinde, daha kolay olacağını anlar. Ana dilimin üzerinde düşünmeye koyuldum. Türkçenin derinliklerine dalınca gözlerime onsekizbin evrenden daha yüksek bir evren göründü. Bu evrenin aydınlık alanlarında esinimin şahlanan atını koşturdum. Sınırsız uzaklarında hayalimin hırçın kuşunu havalandırdım!”Agop DİLAÇAR, S.G.E.S,12,Osman Türkoğuz,Halifelik,s.3-43-

ERDEMİN BAŞI DİLDİR!”KAŞGARLI MAHMUT.

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

         

         

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi