23 Aralık 2014 Salı

1280/ALLAH'A VE RECEPTAYYİP ERDOĞANA ŞİRK KOŞMAK!TC.

OSMAN TÜRKOĞUZ


TV. İZMİR;23 Aralık 2014.

              RECEP TAYYİP ERDOĞANA ŞİRK KOŞMAK!2.

                   “Allahın tüm vasıfları Recep Tayyip Erdoğan’da toplanmıştır! O bizim peygamberimizdir, seve, seve onun Götkılı oluruz!”FACEBOOK’TA yayın YAPAN YALAKA bir  dinsiz! NEDEN BOK KOKTUĞUNUZ ANLAŞILMIŞTIR GARİ!

         “Recep Tayyip Erdoğan Peygamberimizdir!”Aydın AKP İl Başkanı, bu sözü söyledi ve istifa ettirildi!

         “Recep Tayyip Erdoğan’ı üzen Allahı üzmüş olur!”Fatma adlı Denizlili bir Götkılı, parasını kendisi ödeyerek, on bin adet yayınladığı şiir kitabından. Bu sıfata söz söylenmedi! Ben meraka düşmüştüm: Acaba, Sayın Bay Recep Tayyip Erdoğan’ımız Hz. Musa’nın yerine mi geçti derken, bu sefer de Allahlık Sıfatı geldi! O zaman, Mevlidin ve Kuran Ayetlerinin yeniden düzenlenmesi gerekecektir!

                  Allahın Rahman, Rahim ve Celal sıfatları yanında, yalaka ulema tarafından saptanan Doksandokuz güzel adı da vardır: Bunlara  “ Esma’yı Hüsna” Denir. Allah, Müslüman inancına göre, külli irade sahibi ve Kadiri Mutlaktır. Bireyler de Cüzi irade sahibidirler. Cüzi irade sahipleri her fiillerinden sorumludur, Allah’ın hiçbir şeyden, hiçbir zaman sorumluluğu yoktur!”Peygamber ve Allah mertebesine yükseltilen Sayın Bay Recebimizin de hiçbir sorumluluğu yoktur. Zaten Allahın yeryüzünde gölgesi kabul edilen soytarıların da hiçbir sorumluluğu yoktu:  Rahman sıfatının anlamı

               “Cenab-ı Hakk, dünyada bütün canlılara, mümin-kâfir ayırımı yapmaksızın bütün insanlara, şefkat ve merhametle davranmayı kendi nefsine farz kılmıştır. Kuran’da insanlar için hiç kullanılmayan er-Râhmân ismi, ilahî kelâmın elli yedi yerinde geçmektedir. Kuran’da bu isimle bir de sure vardır: er-Rahmân Suresi. Bu surede Allah Teâlâ; İnsanlar, Cinler ve Hayvanlar için rahmet olarak yarattığı nimetleri saymakta, İns ve Cinnin, bunların kıymetlerini bilip nankörlük etmemelerini defaatle vurgulamaktadır!”
Yani rabbimiz dünyada hiç kimseye ister inkâr etsin ister iman etsin, yarattığı nimetlerinden herkese bol, bol ikram eder.”

                   Rahim Sıfatı!

               Kur'an-ı Kerim'in 115 ayetinde büyük çoğunluğu çok bağışlayıcı anlamına gelen "gafur" sıfatı ile birlikte olmak üzere "Rahîm" sıfatı kullanılmıştır. Bu da Cenab-ı Hakk'ın ne kadar bağışlayıcı ve merhametli olduğunu gösterir. Dört ayette de "erhamü'r-râhimîn (merhametlilerin en merhametlisi)" tamlaması kullanılmıştır.
Rahîm sıfatı daha çok ebedle ilgilidir. Bu yüzden Yüce Allah için dünyanın rahmanı, fakat ahiretin rahîmidir, denilmiştir.
Yani rabbimiz müminlere ahirette farklı bir muamele yapacaktır.
Rabbimizin rızasını kazanmak için dünyada çalışacaksın çabalayacaksın malından ve canından imtihan edileceksin, ama dünyada iman etmeyen biriyle aynı kefeye konulacaksın ayrı tutulmayacaksın. Tam işte burada Rabbimizin/ Rahim sıfatı devreye giriyor
Kulum! Sen üzülme, ben senin için Rahîmim de aynı zamanda. Benim Rahîm sıfatım da var. Bu sıfatımın gereği ve tecellisi olarak öbür tarafta sadece mü’minlere merhamet edeceğim diyor. Kulum, sen hiç endişe etme, öbür tarafta seni cennetime koyacak ve yalnız mü’minlere cemâlimi göstereceğim buyurur!”

"Tecelli eyler ol daim, cemal ü gâh celalinden
Birinin hâsılı cennet, birinden nar olur peyda
Cemali zahir olsa tiz, celali yakalar anı
Bakarsın bir gül açılsa yanında har olur peyda
Bu sırdandır ki bir kâmil zuhur etse bu âlemde
Kimi ikrar eder anı, kimi inkâr olur peyda"

Ve şiirin en can alıcı beyti:

"Veli ârif celâl içre, cemâlini görür daim
Bu haristanın içinde ana gülzâr olur peyda.”

              “Allah, Celil, Aziz, Azim, Kahhar, Müntakim, Cebbar, Kuddus, Kadim, Kayyum, Fert, Mümit, Hakem, Adl, Halık, Bari Fatır, Deyyan gibi isimler Celalî isimlerdir. Bu manalar doğrultusunda başka isimleri bulabilirsiniz. Fakat tekrar edelim ki, sıfatlar iç içedir. Allah’ın/TAYYİBİN/ azametinde şefkat, heybetinde hilm/yumuşaklık, izzetinde merhamet vardır. Kişilere göre de tecelliler farklı algılanır. Kimi, kahrından korkar, kimi de şefkatini suiistimal etmekten titrer.”

         Tüm bu sıfatlara sahip olan Bay Tayyip’in, bu sıfatlarını kullanması farklıdır:

         Hırsızlara, Hainlere, Türk, Türklük, Atatürk VE ÇAĞDAŞLIK DÜŞMANLARINA VE dahi bölücülere karşı RAHMAN VE RAHİMDİR.

         Her türlü yanlışlarına, soygunlara ve çağdışılığa karşı olmayı kendisine ŞİRK KOŞMAK KABULEDEREK, TANRISAL BİR GAZAPLA, ORTALIĞI KIRIP, GEÇEİRMEK İÇİN CELLALENMEKTEDİR. Celali sıfatını kullanmaktadır. Şimdi de Mevlidi Götkıllarının Peygamber! Kabul ettiğine uyarlayalım:

Veladet bahri  
Âmine hâtun Muhammed ânesi         
Ol sadeften doğdu ol dür dânesi    
Çünkî Abdullah'tan oldu hâmile
Vakt erişdi hefte vü eyyam ile
Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn
Çok alâmetler belirdi gelmeden.

Allahın tüm sıfatlarını taşıyan, peygamber kabul edilen Sayın Bay Tayyip’e göre:

Havulİ hatun ol Tayibin ânesi,

Doğdu ol sedeften bir Rum dânesi.

Çünkü Bakatlıdan oldu hamile,                                                                 Vakt erişti hefte vü eyyam ile.

İndiler gökten melekler saf, saf,

Kaç-Ak Sarayı kıldılar1500 kere tavaf.

Tayyip adın zikredelim evvela,

Vacip oldu bu zaman Recep kuluna.

Hakta Âlâ çün yarattı Tayyibi,

Kırdı Tayyip COPLA, HAK ARAYAN ÂLEMİ.

Tayyip adın her kim ol evvel ana,

Her işi âsan olur bir anda
Bir kez Tayyip dese aşk ile lisân
Dökülür cümle günah misl-i hazân
İsm-i pâkin pâk olur zikr eyleyen
Her murâda erişür Tayyip diyen
Aşk ile gel imdi Tayyip diyelim
Dert ile göz yaş ile âh îdelim
Ola kim rahmet kıla ol pâdişah
Ol kerîm-ü ol rahîm-ü ol ilâh
Birdir ol
birliğine şek yokdürür
Gerçi yanlış söyleyenler çokdürür.                                              TAYYİBE ŞİRK KOŞANLAR ÇOKDÜRÜR!/                                                         Zebaniler de anları, Tomalarla süpürür!”

Prompersiz, GAİPTEN HABERLER!

Bunun aksini söylemek; hele, hele aksini ısrar etmek, Paralel Devlet mensubu olmanın yanı sıra, Bay Tayyip’e Şirk Koşmaktan, Makul Şüpheyi de aşmış olunur, bunu söyleyen Salaklar da! Karşısında, Türk Milletine karşı Destan Yazmış RFECEPKOLARI bulur!                 

“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 932'nci yıldönümü törenlerinde yaptığı konuşmada, Bizanslılara top kullandırdı. Erdoğan, törenlerde yaptığı konuşmada şöyle dedi:
‘‘Tarih 26 Ağustos 1071. Yer Malazgirt Ovası. Bir yandan 200 bin askeriyle Romen Diyojen, diğer yandan 50 bin askeriyle Sultan Alparslan ve onun askerleri. Diyojen ve askerleri, batarya, batarya, gülle, gülle saldırırken, onun karşısında Sultan Alparslan ve askerleri ‘Allah Allah', ‘Vatan vatan' diye saldırıyordu. Olmaz denilen bir şey Malazgirt Ovası'nda oluyor ve Anadolu'nun kapıları bu aziz millete açılıyordu.’’Viyanada”ALLAH!ALLAH! Demedikleri için mi Rezil oldu Osmanlı! OSTÜZÜ.
Tarihçilere göre, Bizans'ın elinde o dönemde silah olarak ‘‘Grejuva’’ (Rum ateşi) bulunuyor ve kaleye saldıran askerlerin üzerine atılıyordu. Başbakan'ın ‘‘batarya batarya, gülle, gülle’’ deyişi topçu saldırısını akla getiriyor. Ancak bu dönemde top yok. Barut bu tarihten yaklaşık 250 yıl sonra toplarda kullanılıyor.”İlk top, MS:1232’de Çinliler tarafından Cengiz Hana karşı kullanılmıştır. OSTÜZÜ.
“Başbakan Erdoğan bugün Ak Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada gündeme dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan TİKA aracılığı ile yurt dışında yapılan yatırımlardan örnekler verirken Yunus Emre Enstitüsü aracılığı ile yurt dışında binlerce kişiye Türkçe öğretildiğinden bahsetti. Erdoğan bu sırada Almanya ve İspanya’nın benzer enstitülerini örnek gösterirken yanlışlık yaptı. Başbakan, “Almanların Goethe Enstitüsü, İspanyolların Sokrates Enstitüsü var. Biz bunların karşısında Yunus Emre Enstitüsünü kurduk,” dedi. Ancak İspanya’nın yurt dışında İspanyolca dilini öğretmek için kurduğu enstitünün adı Sokrates değil Cervantes Enstitüsü olması gerekiyordu”Doğrusu da TAYYİBİN DEDİĞİDİR! Sen, sen ol da tarihin yazdıklarından geri dur! YALAKALAR!

 

 

 

 

 

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi