3 Aralık 2013 Salı

1188/TÜRK ADLI BİR ULUS YOKMUŞ!

            TC.                   TÜRK DİYE BİR ULUS YOKMUŞ!
OSMAN TÜRKOĞUZ
osmanturkoguz@gmail.com
TV. İZMİR;02 Aralık 2013/VATAN HAİNLERİMİZ ULUDUKLARI SÜRECE!
Alıntıdır!
“Martin Luther , ‘’Ey Hristiyanlar Türklere dikkat edin ‘’ yazdırmıştı ilk
Protestan Kilisesi’ne.
Sebebini sormuşlar, Martin Luther’e.
Çünkü
Ey Hristiyanlar Kadınlara dikkat edin,
Ey Hristiyanlar Şeytanlar’ dikkat edin, gibi
normal İncil vaaz cümlelerinin arasına sıkıştırmış bu Türkler’e dikkat cümlesini.
Martin Luther;
Bu Türkler, hareket eden herzeye saldırır, onun için yazdım, demiş.”
Ünlü Fransız Türkolog  Jean Paul Roux Türkler’in Tarihi kitabında,
“Son 5 bin yıllık İnsanlık Tarihi ‘Türkler olmadan yazılamaz diyor.“Meraklı olanlarımız; bu ünlü Fransız Türkolog’unun dilimize çevrilmiş bulunan “Türklerin Tarihi” adlı kitabını okuyabilirler. Bakınız bu Ünlü Türkolog ne diyor:
                 “Kuzey ormanlarından çıkıp geldiler. Cesur, dağınık, marifetli ve henüz yolun başındaydılar. Önce Bozkır’a, sonra Çin’in içlerine ve sonra da sonu, başı belli olmayan bir sel gibi batıya doğru yöneldiler. TÜRKLER adıyla Tarihe geçen bu boylar, aileler ve kavimler, bütün Batılıların gözüyle çoğunlukla barbarlığın simgesi oldular ve Ortaasyanın yüksek uygarlıklarından birisini ve bazen küçük devletlerinin bazen de devasa imparatorlukların sınırları dâhilinde kültürler arası barışı ve huzuru tesis ettiler. Bazen Memluk, bazen efendi ve bazen de birbirlerinin en amansız düşmanıydılar. En baştan beri inandıkları dinlerinden hiç vazgeçtiler mi? Ne kadar Budist, ne kadar Hıristiyan ve ne kadar Yahudi ve ne kadar Müslüman oldular? Tüm bu yüzyıllar boyunca tek arzuları, tavrı savaşlar, yağmalar, fetihler, din değiştirmeler ve sergilenen bilgelikler sadece barışa ve huzura kavuşmak için miydi? Altay Türklerinde ölüm, Ortaasya Kutsal Bitkiler ve hayvanlar. Moğol İmparatorluğu Tarihi, Orta Asya; Tarih ve Uygarlık Türklerin ve  Moğolların eski dininden sonra Ünlü Türkolog Jean Paul Roux sizi 2000 yıllık tarih içinde bir yolculuğa, bildiğinizi sandığınız ya da hiçbir fikriniz olmayan olaylara, insanlara  ve inançlara tanıklık etmeye davet eder.”Bunlar;”Türk ve Türklüğün üstüne bağdaş kurduk oturduk!”Diyen bunlar fazla kıçlarını oynatmasınlar cünüp olacaklar. Oturdukları şey, somut delilleriyle Türk ulusunun eserleridir! Çindeki Türk Piramitleridir ve Türklere karşı Milattan çok önceleri/MÖ. 2012/yapılmış 8 metre eninde ve 6700 kilometre uzunluğundaki Çin seddidir. Çin ölçüsüne göre: Uzunluğu 10.000 Li’dir.
“Bu şerefsiz gibilerin, Türk artık salon efendisi oldu ya, artık intikamı falânı unutur gibi ya,
Şeyleri kalktı bunların.
Tabii aslında şişirme haber bir kışkırtma elemanı çakal bu, gündem
Değiştirsin diye öttürüyorlar.
Ama bu söyleme kışkırtma için bile cesaret edilebilmesi, sonuçta BİZİM PASİFLİĞİMİZ!
Bugünler bir bakıma iyi ki yaşanıyor!”

“AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yasin Aktay’ın, bir panelde "Türk dediğin bir sentezdir zaten. Türk diye bir ırk yoktur" sözlerine de tepki gösteren Prof. Dr. Taşkıran, "Osmanlı’da Türk çok iyi anlamda değildi. ’İdraksiz Türkler’ tabiri Osmanlı’da en çok kullanılan tabirdi. Osmanlı’da Türk aşağılanırdı. Osmanlı’da Türk’e ’Eşek Türk’ denirdi. Biz şimdi ’Türküz’ diye övünüyorsak bunu Atatürk’le kazandık. Biz milli devlet olmayı ve milliyetimizi, Türklüğümüzü korkmadan, cesurca söylemeyi de yine Atatürk ve arkadaşlarıyla kazandık. Dün bir akademisyen ’Türk ırkı yoktur’ gibi bir laf etmiş, hiç ciddiye alınacak bir tarafı yok bunun. Atatürk ve arkadaşları bize Türklüğümüzle gurur duymayı sağladı" diye konuştu.

         “Türkiye; Atatürk’ü Allaha borçlusunuz, geri kalan her şeyi de Atatürk’e borçlusunuz!”DANİEL Demoun Belçika. Türkiye’ye gönderilmiş yılbaşı kartı.

         Mesnevisini ve Divanı Kebirini Farsça yazan Mevlana:”Hintçe konuşsam da özüm Türk’tür!”İtirafını yapmamış mıydı?

Aynı Mevlana, bakınız Mesnevisinin 242’inci sahifesinde, 2960’ıncı mısrasında ne diyor:”Hâşa… Tanrı hakkıyçin Türk bir nara attı mı köpek kim oluyor? Erkek aslan bile kan kusar!”Mevlana Celalettin’i Rumi(1204/1273).

Şimdi ben, Türk ve Türklüğü inkâr edenlere ne desem hakkımı söylemiş olmam mı? Hani, böyleleri için söylenmiş bir söz vardır:”Soyu bozuk bir dönmenin dölüsün/Bugün havlasan da, yarın pis bir ölüsün!”Türk diye bir ırk yoksa bunlar hayali yazılar mı?BİZ TÜRKOĞUZLAR HER İKİ ÂLEMDE DE TÜRKÜZ.
“Çağatay Türkçesinin en Büyük Yazarı Ali Şir Nevai, Muhakemet-ül Lügateyn adlı yapıtında nasıl da hayıflanıyor:
- “ Türk’ün bilgisiz zavallı gençleri, güzel sanarak Farsça şiir yazmaya özeniyorlar. Bir insan, geniş ve iyi düşünse, Türkçe’de böylesine genişlikler, zenginlikler durup dururken, bu dilde şiir söylemenin daha yerinde daha kolay olacağını anlar. Anadilimin üzerinde düşünmeye koyuldum;  Türkçenin derinliklerine dalınca, gözlerime onsekizbin evrenden daha büyük bir evren göründü. Bu evrenin aydınlık alanlarında, esinimin şahlanan atını koşturdum, sınırsız hayalimin hırçın kuşunu havalandırdım.” Osman Türkoğuz/ “ Halifelik” S. 47-48
Kaşgarlı Mahmut; Bağdat’taki Abbasi Halifesine Türkçe öğretmek için, Divan-ı Lügat-it Türk isimli ölümsüz eserini yazmıştır. 1072 yılında; bu eserini Bağdat’a götürüp Halifeye takdim etti. Türk ulusunu hayli övdükten sonra, Halifeye şöyle seslendi:
- “ Tanrı, Türkleri yeryüzüne ilk boy kıldı, dünya uluslarının yönetim yularlarını onların eline verdi, Türk dilini öğrenmek farz ve ayındır.” dedi. Osman Türkoğuz / “ Halifelik” S. 47
Kemalpaşazade Sait ( 1850- 1921), bakınız neler yazmış:
“ Arapça isteyen Urban’a gitsin,
Acemce isteyen İran’a gitsin,
Firengiler, Frengistan’a gitsin
Ki biz Türk’üz, bize Türkçe gerek.”
M. Cemal KUTAY / “Atatürk’ün Beraberinde Götürdüğü Hasret. Türkçe İbadet, Ana Dilde Kulluk Hakkı” s. 374

         Uzun boylu sövüp te saymaya ne gerek var? Dedelerimiz bunun yanıtını asırlarca önceden vermişlerdi:”Kış, kışlığını; Puş ta Puşluğunu gösterir! Ömür boyu hapse mahkûm olan Mao’nun karısının bir itirafı vardır:”Ben Mao’nun köpeğiydim; kimi ısır derse onu ısırırdım!”Köpeksiz diktatör mü olurmuş!

 

Nurullah AYDIN/İzniyle:
2 Aralık 2013-ANKARA
TÜRKÜN SABRI
Doğu’da Çin kaynakları Türk der,
Batı’da Avrupalılar Türk der,
Orta Asya’da kaynaklar, Türk der
Ortadoğu’da Arap kaynakları, Türk der,
Anadolu’da Bizans kaynakları, Türk der,
Anadolu’da arkeolojik kaynaklar, 10 bin yıldır Türk der.
Anadolu’da Selçuklu Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde halk Türkçe konuşur.
Türk dili, dünya diller ailesinde ön sıralardadır.
Dünya bugün bu coğrafyada yaşayanlara Türk diyor.
Ama şimdi Anadolu’da yaşayan bazıları, Türk yok diyor.
Peki, ama neden?

Bu gerçeğe rağmen;
Neden bazıları; ısrarla Türklüğü reddediyor?
Neden bazıları; Türklüğe hakaret ediyor?
Neden bazıları; Türk Milleti yoktur diyor?
Neden bazıları; Yüzde seksen yedilik Türkleri, azınlık etnik gruplar gibi görüyor?

Dünya insanlık ailesinde her toplum, her birey; kendi milli kimliği ile anılır, tanınır.

İngiliz, Fransız, Alman, Rus, Japon, Arap kimliği ile yaşarken; Türkiye’de bazıları, Türk kimliğini reddederken, hangi ruh haliyle bunu ifade ediyor?

Dünya’da her toplantıda, her yarışmada, Türkiye ile ilgili her haberde; Türk siyasetçileri, Türk bilim adamı, Türk sporcu, Türk gazeteci tanımı ile Türkler deyimi kullanılır.

Türkiye’de yaşayan Türkçe konuşan bu insanların kökü, kökeni, cinsi, cibilliyeti nedir?

Kuşkusuz Türk olmadığını söyleyenler, belli bir amaçla bunu ifade eder.
Başka halktan olan bunu söyler.
Kökenini bilmeyen bunu söyler.
Babası belli olmayanlar bunu söyler.
Herkes kendini bir kimlikte görebilir, bu doğaldır.

Türklük; bir sentez değil, tarihin her devrinde var olan bir milletin adıdır.

Türk dili, Türk kültürü, Türk medeniyeti; dünyanın her coğrafyasında kalıcı eseri ile yaşıyor.

Türk’e, Türklüğe, Türk milletine dil uzatanlar; hezeyan içindedir.
Türklüğe dil uzatmak; kimlik, köken sorunu yaşayanların, hastalıklı yaklaşımıdır.
Türk Milleti’ne dil uzatanların beyanları; zavallıların çığırtkanlığıdır.

Türklerin en belirgin özellikleri; hoşgörüsü, sabrı, dayanıklılığı, mazlum milletlere sahip çıkması, hamilik yapmasıdır. Amerika kıtası hariç her coğrafyada devlet kurmuş yönetmiştir.

Bu nedenlerden dolayı da; bu mazlum rolünü çok iyi oynayan milletlerin tuzakları, Türkleri tarih boyu sabırlı olmayı, metanetli olmayı acı bir şekilde öğretmiştir.

Gittiği her yere; düzen ve nizam götürmüş, adalet üzere hüküm vermiş, adaletle hüküm sürmüştür.

Dış ve iç güçler; Türk’ün elindeki, yüreğindeki hasletleri yok edebilmek için oyun üzerine oyun oyun, tezgah üzerine tezgah kurdular, uyguladılar, uyguluyorlar.

Türk devletini kuran halka Türk Milleti denir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemenlik alanında yaşayan herkes, Türk Milleti’nin şerefli mensubudur.

Türk’ün Sabrını Zorlamayın.
Türk’ün sabrının zorlanması halinde nelerin olduğu ise tarihi gerçeklerdir.

Günün Sözü: algı sorunu yaşayanların kimlik sorunu yaşaması kaçınılmazdır.

osmanturkoguz@gmail.com
TV.İzmir;02 Şubat 2013
OSMANLI MI?TÜRK'E SORMALISINIZ!
Dönme ve Devşirme mi? Osmanlı Tarihine sormalısınız! Ostüzü. Soyunu ve soy bilincini inkâr edenler bir dine ve bir mezhebe sahip olsalar da, alt tarafı birer soysuzdurlar! Ostüzü.
"Türk Genci, tarihini, atalarının başardığı büyük işleri öğrendikçe, daha büyük atılım gücü bulacaktır!"Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
"Ben bir Türk Hakanıyım!"Temürlenk.
"Benim için en büyük övünç Türk olarak dünyaya gelmemdir!"Ebu'l Gazi Hahadır Han, Şecereyi terakime.17'inci yüzyıl.
"TÜRK; ÖVÜN, GÜVEN, ÇALIŞ'"Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Evet; bizler Türklüğümüzle övünüyoruz. Devşirme ve Dönme dölü de değiliz. "Benim milletimden istediğim yegâne şey; sinesinden çıkarıp başının üstünde taşıyacağı kimselerin kanındaki ve vicdanındaki asli cevheri araştırmaktan bir an dahi tevaki etmesinler!"Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk. PS: Asabiyet=Kan bağı; Türklük bilinci ve Türklük sevinci.
"Türkçülüğü tarihten sileceğiz!"Türkiye Cumhuriyetinin Anayasasını korumak üzere ant içen Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı Bay Recep Tayyip Erdoğan Beyimiz!Sayın Bayım Boşuna gayret;dedem dediğiniz Osmanlı da bu oyunu oynadı kendisi tarihten silindi.Biz Türkler;Mustafa Kemal önderliğinde,Ulusal Kurtuluş Savaşında;Dönmeliği ve Devşirmeliği temelinden sildik;sizler bunu bugün yeniden tesis edemezsiniz.Fransız,Fransızım der;Fransızlığı ile övünür;İngiliz İngilizim der,İngilizliği ile övünür.Türklüğünü inkâr ederek, Kürdüm diyerek Kürtlüğü ile övünenler de sizinle müzakere eder!Sizin MİT Başkanımız hangi ordudan emekli olmadan ayrılmıştır ve Bölücü vatan hainlerimizle Hangi Ulus adına müzakere etmektedir.Mit çalışanlarının kimliği üzerinde hangi ulusun adı ve arması vardır?Siz hangi orduda kantin subaylığı yaptınız?Millet=Ulus demek değildir.Millet ve Milli;aynı dine ve aynı mezhebe sahip olanlar demektir.Açınız Türkçe ve Osmanlıca sözlüğü,takınız gözlerinize minnet gözlüğünü!Ülkemizi ve Ulusal gururumuzu savunmak için,dağlarda,denizlerde ölenlerin tabutlarının üstüne örttüğümüz bayrağımızın adı nedir?Türk Bayrağıdır.O askerler kimin askeridir?Türk Askeridir.Çeşitli dinlere mensup olarak Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olanların çocukları asker olduklarında MEHMETÇİK adı ile anılmaktan neden onur duyarlar?Siz,Sayın Bayım Kimin Başbakanısınız?Türk Ulusunun Başbakanısınız.Size; emekli bir Türk emekli jandarma subayı ve dahi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olarak,sizlere bir önerim olacaktır:Çarlık Rus Ordusunun subaylarından Yüzbaşı Muravyev,1818 senesinde, Türk şeceresinin köklerini yayımlamıştır.Daha önce de İranlı Reşid Ud-Din de aynı şemayı yayımlamıştı.Daha sonra da Osmanlı ,Türk boylarını egemenliği altına alabilmek için;İkinci Murat döneminde Yazıcıoğlu Ali'ye aynı şemayı yayımlattırarak Kayı Boyuna gelip te oturmuştu.Rahmetli Profesör Dr. Faruk Sümer'in Oğuzlar adlı eserini bir okuyunuz!
 
Bugün, nasıl İzmirli, Ankaralı, Adanalı dediklerimiz nasıl Türk iseler; o devirde de Kayı, Dodullu, Karaevli gibi 24 boy adında topladıklarımızın hepsi de Türk idiler. Uzaya fırlattığımız uydumuzun adını neden Göktürk koydurttunuz! Biz, KÛN emrinden beri Türküz. Devşirmelik ve Dönmelik Osmanlı uşaklığından başka bir şey değildir. Türkiye Cumhuriyetinde uşaklık yoktur; Türklük şuuru taşıyan Türk vatandaşlığı ve Türk vatandaşları vardır.

      
Osmanlı vakanamelerini okuyarak, Osmanlının Türk’ü değerlendirmesine bir göz atalım! Türk yoksa bu ne bok yemektir?
      "
Vaka İş bu nameler, Türk’ü aşağılamada söz birliği etmişlerdir. Hoca Sadettin de, Peçevi de Neşri de, Solakzade de ve Naima da, aynı ortak tutumu görmek mümkündür. Bunlar ve bunlar gibi birçok Osmanlı vakıa yazarına göre ”Türk-Türkmen”, ”kaba”, ”barbar”, kıyıcı”, ”kan dökücüdürler.” Çingene takımıyla aynı düzeydedirler- (Koçi Bey). Türkler ”nadan(cahil ve kaba) Türk. ”Etrabı bi idrak” (Akılsız Türkler). ”Türk’ü bedlika”(çirkin suratlı Türk), ”çoban köpeği biçiminde bir Türk’ü sütür (iri)idi”, ”hilekâr Türk”, ”ağaç ayaklu Kızılbaş Türk”, ”nice alay yüzleri murdar Türk”, ”imanı zayıf türe”, ”kötü zanlı Türkmen”, cibilliyetinde hıyanet toplanmış Türkler”, ”kötü yollu Türkmen”, uğursuz kavim”, “ahdi bozuk Türkmen güruhu”, “kendine uyan napaz (temiz) olmayan Türkmen”, “bir ayağı çarıklı Türk”, “hayâsız Türk”, “soysuz Etrak (Türk)”, “batıl ve gafil Türk”, “soylu olmayan Türkmen”, “hain Türkmenler”, “Türk vari”, “melun Türk”,””gizli garazlı Türkmen”, ”dili bozuk Türkmen”, “kudurmuş kurtlar gibi halkı dalayan Türkmen”, ”kafasız Türkmenler”, ”aman bilmeyen Türkmenler”, ”hırsız kılıklı Türkmen”, ”yaramaz Türk” ,”edepsiz Türkler”, ”ayağı çarıklı hırsız Anadolu Türk’ü”, ”ayıplı mezhep ve geniş meşrepli Türkler” -Aleviler için-, “Anadolu’da yaşayan kavrama gücünden yoksun Türkler”, ”duygusuz Türkler”, ”anlayıştan kıt Türkler”, ”kapkara Türkmen yığını”, ”inatçı Türkler”, kaba ve yabani anlamında Oğuz”, ve bunun gibi nitelemeleriyle dile getiriyordu. (240a).“ Dağlara ve taşlara:”NEMUTLU TÜRKÜM DİYENE!” BASİTLİĞİNİ! YAZMIŞ OLAN BİZLER! BU SÖYLEM ÜZERİNE, DAĞLARIMIZI VE TAŞLARIMIZI KANIMIZLA BOYUYORUZ!
"Osmanlı bu süreç içersinde, tabanına karşı yabancılaşmıştır. Bu süreçte oluşan Osmanlı kozmopolitizmi, “Türklüğün üzerinde egemenlik demektir”. 
   (240a)- “Osmanlı aydınlarından! Alınmış olan bu niteleme örnekler için, Celalazade Mustafa Selim- Name, Kültür Bakanlığı yayını, Ank. 1990, s. 279, 300, 357; Neşri tarihi, 1/184, II/193, 194; Solakzade tarihi, 1/112, 149, 150, 216, 259, 364, 373, 375, 461, II/3, 385; Naima Tarihi, 1/283, II/536, 669, 850, III/1062, 1180, 1184, 1381, 1382, ;IV/1669; Koçi Bey Risalesi, s. 43; Evliya Çelebi Seyahatnamesi, I/212, 218, vd. II/99. Tarihi Gilmani, s.82, Yetkin, I/14, 66, 117 vd. 12
      
 Osmanlı toplumunu oluşturan kozmopolit yapı, toplumun başkalaşmasına yol açmıştır. Osmanlı Yönetimi de bir7, 138, 173, vd. 187, 191, 196, 200, 201, II/65; İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğunun en uzun yüzyılı, Hil. Yay. İst. 1983, s.42; Mustafa Akdağ, (1974),I/368II(1971/75).Ayrıca, bu alanda derli, toplu bir değerlendirme için şu çalışmalara bakınız: Baki Öz, Cem Dergisi, sayı4-5." TÜRK IRKI DİYE BİR IRK YOK İDİYSE Osmanlının bu hakaretleri tarihe mastürbasyon yapmak mı a dandoşlar!
      
Osmanlı ve onu izleyerek soyunu inkâr edenler, varsın Türk ve Türkmen’i aşağılıya dursun; Mustafa Kemal, O’NU yüceltmesini, O’NA gerçek değerini vermesini bilmiştir. Osmanlı, ”ETRAB’I Bİ İDRAK,” demiş! Mustafa Kemal:
  Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır.” Diyerek, tüm iftiraları silip, atmıştır. ”TÜRK; ÖVÜN, ÇALIŞ, GÜVEN;” diyerek, Türk milletinin gerisinde övünülecek bir geçmiş. Osmanlı gizli bir emir yayımlayarak, yanlışlıkla askere alınmış Alevi kesimindeki askerlerin, çeşitli bahanelerle ordudan terhislerini istemiştir. Osmanlı, Çepnileri hemen terhis etmiştir.
Mustafa Kemal: Türk olduğunu da vurguladıktan sonra:    
   “NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!” Sözünü bütün dünyaya ilan etmiştir. Bu söz benim amentüm olmuştur."Osman TÜRKOĞUZ; SOYUT’TAN SOMUT'MUSTAFA KEMAL,3'ÜNCÜ BÖLÜM.
Ekli araştırmayı da okursak; bugün Türk'e ve Türklüğümüze düşman olanların cibilliyetlerini d
aha iyice anlamış oluruz. 
 


 Uygun
Uygun
Boşta
Boşta
Boşta
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı
Çevrimdışı

  


 

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi