3 Aralık 2012 Pazartesi

873/İKİ BENZERLİK!

              OSMAN TÜRKOĞUZ
            osmanturkoguz@gmail.com
            İzmir;04 Aralık 2012            
            İleti yazımla birlikte;
            Evet iki benzerlik var:Yemek takımları ve politik durumumuz aynıdır:Aradaki tek fark ta İkinci Mahmut’un büyüklüğüdür!
                                                   İKİ BENZERLİK!
         Denize düşen yılana sarılır!”İkinci Mahmut Osmanlının 30’uncu Padişahı (20Temmuz 1785  /1839)
  “Delikten süpürülme korkusu duyanlar da; Cüneyt Zapsu’nun önerisi üzerine, Dört elle USA’YA ve Uçurumun kenarındaki dala  sarılır!”Ostüzü                           
            Askeri Şura toplantısına Başbakan katılırsa Şura’nın Başkanı da o olur.Bir zamanlar,Askeri Şura toplantısının gündeminin Karakollarımızın dış boyasının rengi olduğunu da duymuştuk Sabaha kadar askeri konuları çalışan Başvekil Adnan Menderes’in,Askeri Şura’nın gündeminin olmadığını görerek onları haşlamış olduğunu da işitmiştik.neyse,Askeri Şuralarımızın gündemini de SAYIN Başsavcımız diğerleri gibi belirlemektedir.Amerikanın yön verdiği ve Bop Asbaşkanımızın da görev alanına giren masalımsı konular gündeme malzeme olmaktadır!
Bundan önceki Askeri Şura toplantısı Türk Ordusunun tarihine bir ilke de koymuştu.Haklarında kesinleşmiş ve Silahlı Kuvvetlerimizden kaydı silinecek derecede suçları olmayan 41 Yiğit ve Vatansever komutanımızın kaydını silmişti.Dün,yine bir Askeri Şura toplantısı olmuş!Anıtkabire kendi makam otomobiliyle çıkan Erkanıharbiye’i Umumiye  Reisimiz Sayın Necdet Özel Paşamız,Büyük Usta Sayın Başabakan Recep Tayyib Erdoğan’ın daveti üzerine aşağıya onun arabası ile inmiş!Bu iş,Atasözlerimizde yerini bulan “Düdüğünü Öttürme “işi olsa gerek!Nasıl olsa;Yasama,Yürütme ve Yargımız   ve diğer kurum ve kuruluşlarımız;sözlü ve yazılı basınımızın çoğunluğu ve dahi bilim adamlarımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ımızın,Amerikalılrtarafından kendisine emanet olarak verilmiş olan, düdüğünü öttürmektedir!.Bu günün en vahim ve en elim olayı da Köşkte verilen öğle yemeğinde yaşanmıştır:Sofraya; İkinci Mahmut’un kullanmış olduğu tuğralı ve Fransız malı yemek tabakları takımları ,kristal bardaklar,altından mamul çatal ve dahi bıçaklar konulmuştur.Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı,Başbakanı ve dahi Türkiye Cumhuriyetinin Komutanları Padişah arttığı yemek malzemesini kullanarak,adeta Türkiye Cumhuriyetini yemek masasına da yatırmışlardır.Benzerlik kullanılan yemek takımlarına intisar etmemektedir. İki dönem de biribirinin aynısı gibidir
            Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında Fransa’dan önemli bir devlet adamının Ankara’yı ziyareti Kuvayı Millicileri çok tedirgin etmişti. Fransız heyetinin önüne çıkarılacak bir yemek takımları bile yoktu. Dış işleri yetkilileri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal’e başvurarak,durumu anlattıktan sonra:”İstanbul’daki gizli teşkilatlarımıza emir   verseniz de doğru, töreli  bir yemek takımı temin ederek Ankara’ya gönderseler !”önerisi üzerine
Mustafa Kemal ayağa fırlayarak:”Sakın ha, olmaz. Biz nasıl ve nelerle yemek yiyorsak yollasalar!”Önerisi aynı şekilde de onları ağırlayacağız:Mükellef yemek takımları kullanarak  onları ağırlarsak bizim içinde bulunduğumuz durumu fark edemezler.bizi lüks içinde sanırlar!”Demişti.
.           Osmanlının en büyük Padişahlarından birisi İkinci Mahmut’tur. Osmanlıdaki hastalığın nedeninin ve temelini kavramıştır.
İlk ceza kanununu o yaptırtmış, Harbiyeyi ve Tıbbiyeyi de o açtırtmıştır.Çağının dışında kalan Arap ümmetçiliğine ve Acem masallarına kanan Gericiler Üçüncü Selimi öldürdükten sonra Şehzade Mahmut’u da öldürmek istemişler,Yaşlı bir Cariye elindeki ateşli kül kovası ile bu Azgın Gericileri duraksatmıştır.Devletin başına çok aşağılık bir yaratık olan  Dördüncü Mustafa getirilmiş,ilk işi de Şehzade Mahmut’un da öldürülmesini ferman etmiştir.Bayraktar Mustafa  Paşanın Topkapı sarayının
 kapısını kırması sonucunda Üçüncü Selimin katilleri öldürülmüş,Şehzade Mahmut ta İkinci Mahmut olarak Osmanlı tahtına oturtulmuştur.Dördüncü Mustafa da bir fermanla öldürülmüştü.İrtica ve ihanet Bayraktar Mustafa paşanın,yani başbakanlığın tepesine çıkmış,barut deposunun ateşlenmesi sonucunda 500 gerici hain öldürülmüştü.Çok atak davrana İkinci Mahmut,durumu kurtarmıştı.Bayraktar Mustafa Paşanın öldürülmesine göz yumması, Senediİttifak ile iç egemenlik hakkını yitirtilmiş olmasıdır.İkinci Mahmut Mütegallibe Beylerle egemenlik yönünden eşit duruma getirilmişti.Bugünde;devletin ve Türkiye Cumhuriyetinin Temellerinde ve çatısında Sayın Recep Tayyip Erdoğan,Sayın Abdullah Gül ,Tarikatlar ve Cumhuriyete düşman olanlar oturmaktadır.
            Kavalalı Çorbacı Mehmet ali Paşa 1805 yılında Koca Hüsrev Paşa Hırsızını ve Mısırlı  Beyleri yenerek Mısır’a egemen olmuştu.Arkasında her yönden özellikle de askeri yönden kendisini destekleyen Fransa vardı.Mısır, Osmanlıya karşı ayaklanmıştı.Osmanlı Navarin felaketi üzerine Mısıra muhtaç olmuştu.Daha önce de Arabistan’daki Vahabi derdini halletmişti.1812i.İbrahim Paşa Suriyeyi geçerek Antakya ve adanaya girmişti.Birecikte Osmanlı ordusunun yenilmesinin üzüntüsü İkinci Mahmut’un hayatına mal olmuştu.İbrahim Paşanın Mısır ordusu Kütahya’ya dayanmıştı.”denize düşen yılana sarılır!”diyen İkinci Mahmut,1833 Hünkâr İskelesi anlaşması ile Çarlık Rus Ordusundan 15.000 kişilik bir askeri birliği Beykoz çayırına getirtmişti.Rus ordusu Kütahya’ya doğru yürümüştü.Anadolu’daki vergiler İbrahim Paşa adına toplanıyordu.Osmanlı Hünkâr iskelesi antlaşması ile de dış Egemenliğini yitirmişti.Bugünde;Türkiye cumhuriyetinin Ekonomik getirilerini yabancı şirketler ve devletler toplayarak götürmektedirler!Amerikan ordusundan önemli askeri birlikler,Silopi’ye Gelmişlerdi.Kürecik’e yabancı devlet askerleri radar üssünü kurarlarken,yabancı devlet askerleri ve uzmanları da Patriyot Hava Savunma Bataryalarının yerlerini saptamak içi,n,Anadolu içlerine doğru ilerlerken çamura saplanmışlardı.
            Uzun, uzun anlatmaya gerek var mıdır! Yemek Takımları  ve Ülkemiz problemleri aynı olduğu halde,devletin yapısında bir terslik vardır.O yemek takımları ile yemek yiyen Rahmetli İkinci Mahmut çok ilerici bir devlet adamımızdı Ülkemizin dertleri hayatına mal olmuştu!

           

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi