27 Haziran 2012 Çarşamba

752/EYYÜBİYE TÜRBESİ,TOPAL LEYLEK VE BİR MECZUP!


OSMAN TÜRKOĞUZ
 Çeşmealtı;24 Haziran 2012.

  EYYÜBİYE TÜRBESİ, TOPAL LEYLEK
                              VE
                                                                              BİR MECZUP!
         “Sayın Abdullah Gül ile Eyüp Sultan Türbesine gittiğimizde;kalabalık arasından çıkan bir meczup,Abdullah’a:”Sen Cumhurbaşkanı olacaksın!”Dedi ve aniden kayboldu.Bir daha o Meczubu göremedik!”Sayın Hayrınüsa Gül!
         Fatih Sultan Mehmet;1453 senesinin 29 Mayıs günü İstanbul’u fethederek ilk Cuma namazını Ayasofya’da kılmıştı.Bizans’ta çok sayıda Ortodoks Evliyası vardı.Bunları karşılayacak ne bir Müslüman ne de bir Türk evliyası vardı.Fetih sırasında Akşemsettin’in yardımı ile,Emevi Hükümdarı,Muaviye oğlu  Yezit’in Bizans’ı  muhasarası sırasında dizanteriden ölen Medineli Hz.Halid bin Zeyd ebû Eyyub el-Ensârî’niin kabri bulundu. Hz.Eyyub tüm gaza ve gazvelere iştirak etmiş, sonunda da Muaviye’ye ve onun oğlu Yezit’e de biat ederek,MÖ:674 tarihinde Bizansın muhasarasına katılmıştı.Onu kutsal yapan olaya gelince;Hz.Muhammed Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde konuk olarak kalacağı evin belirlenmesini Kusva adlı devesine bırakmıştı.Kusva da Hz,Eyyub’un evinin önüne geldiğinde çökmüştü.
         Yugoslav asıllı İvo Andriç(1892/1975)”Dirina Köprüsü” adlı ünlü romanı ile 1962 Nobel Ödülünü almıştı.Bu kitabın Türkçe çevirisini de ilk önce Cennetmekân Büyük Vatansever ve Devlet adamımız Mustafa ismet İnönü okumuştu.Bu kitapta,Hıristiyan Azizlerine karşı bir Müslüman Azizi yaratma olgusu anlatılmaktaydı.Eyüp Sultan olayı da bunun canlı bir örneğiydi.
         Osmanlı Türklük formatından Araplık formatına geçirilmişti.Osmanlı Padişahları Eyüp Sultan’da kılıç kuşanır olmuşlardı.1454/1455 yıllarında inşa edilen Eyyübiye Külliyesi kutsal bir yer olarak kabul görmüştü.Evlenecek kızlar ve her  hangi bir dileği olan bütün Müslümanlar Eyyübiye camisinde dilek tutmaktadırlar.
         1951 yazında;ülkemizdeki tüm leylekler toplanarak görkemli gösteriler sonucu daha güneye göç etmişlerdi.Topal bir leylek te Eyyübiye Külliyesine,Eyüp Sultana sığınmıştı.Bu leylek ne bilsindi ki bir imamın ırzına geçeceğini.Bir imam topal leyleği becerirken suçüstü yakalanmıştı.O zaman;”Meczubun birisi leyleğin ırzına geçmiş!”Denilerek, olay basite indirgenmişti.
         Çankaya’ya 864 rakımlı Tepeye AKP’NİN Noteri olarak atanan Sayın Abdullah Gül;”bir İngiliz gazetecisine”,dağlara ve taşlara ne mutlu Türküm diyene basitliğini yazdılar!”Deyu beyanat vermişti.Bendeniz şıpıdanak Bu Kayserili RP milletvekilinin en yüksek makamlara çıkartılacağını hemen anlamıştım.
         Sayın Majeste Hayrınüsa gül Hanımefendimiz de bir devlet ve din sırrını açıkladılar!Sayın Abdullah Gül Beyefendimiz daha henüz gülmeden çok önceleri Eyüp Sultan’a gitmişler.Bir Meczup Sayın Abdullah Gül’e:”Sen cumhurbaşkanı olacaksın!”Demiş ve gaipler karışmıştır.Bunun doğru olduğuna kalıbımı basarım:Çünkü ülkemizde aklı başında olan hiçbir kimse sayın Abdullah Gül’e”Siz Cumhurbaşkanı olacaksınız!”Diyemez ve demez.
         Bir zamanlar;Dinimiz ve Türklüğümüz haini Saiti Norsi’ de söylemişti:”İslamköy!den büyük bir devlet adamı çıkacak!”Diye.Kur’anı Kerim’e göre de gaybın anahtarı Tanrımızın nezdindedir.Ama Meczuplar gaybı bilirler!Gayp ayetlerine isterseniz bir bakınız!
                           
                           GAYP İLE İLGİLİ AYETLER SURE VE AYETLER                                                         
                                                     
                                      2/33
                                  3/22.44.179
                                  5/.94.109.116
                                   6/.50.59.73
                                   7/188
                                   9/94,105,78
                                  10/20
                                  11/31,49,123
                                  12/81,102
                                  15/77
                                  1622,25
                                   18/22,26
                                   19/78
                                   21/45
                                   22/49
                                   25/6
                                   27/65
                                   34/14,48,53
                                   40/78
                                   41/40,41
                                   46/9
                                   49/18
                                   52/41
                                   53/35
                                   68/47
                                   72/26,27
                                   81/24                 

     “9”Ben, bana vahyolunmakta bulunandan başkasına uymam.”
                                                    El-AnKaaf suresi.46’ınc sure
     50-“Ben, bana vahyolunmakta olan (Kur’an) dan başkasına uymam.”
                                                    El-Enam suresi,6’ıncı sure.
      27-“Gaybın anahtarları O’NUN(Allah’ın) nezdindedir. O’nu yalınız O bilir.”
                                                    El-Mu’min suresi,40’ıncı sure.
                                                                           XV
                                       
                                       

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi