21 Mayıs 2012 Pazartesi

726/KORKU DONANMAY'I HÜMAYUNU HALİÇTE ÇÜRÜTÜR.                   OSMAN TÜRKOĞUZ
                   osmanturkoguz@gmail.com
                   İzmir;22 Mayıs 2012.

KORKU,DONANMAY’IHÜMAYUNU                                               HALİÇTE ÇÜRÜTÜR!
         Sayın Recep Beyimizin dedem dediği Abdülmecit’ten sonra; Tahta çıkan Abdülaziz tam bir pehlivan olarak kendisini göstermesine karşın güçlü bir donanma da meydana getirtmişti.Babadan kalan müsriflikler aynen sürdürülmüştü.En sonunda da Şıpka Kahramanı Süleyman Paşa ve Harbiye Nazırı Ispartalı Eşek seven Mehmet Ağanın oğlu Ahmet Vefik  Paşa ile bir olarak ve Harp okulu öğrencileri ve denizciler  görevlendirilerek bir darbe ile tahtan indirilmişti.Beşinci murat olarak Osmanlı tahtına çıkarılan Murat’ın deliliği kanıtlanarak yerine Şehzade Hamit Efendi İkinci Abdülhamit adı ile padişah yapılmıştı.Sultan İkinci ve Kinci Abdülhamit’in bir darbe ile tahtan indirilme korkusu nedeniyle Osmanlı Donanması halice kapatılmıştı.Kara kuvvetlerinin de askeri kişilikleri silinmişti.Trablusgarp savaşında ve Balkan savaşlarında Osmanlı donanması Hamidiye kruvazörü hariç yerinden kıpırdayamamıştı.Kara Kuvvetlerimiz de dünkü eyaletlerimiz karşısında rezil olmuştu.Sultan İkinci ve dahi Kinci Abdülhamit döneminde,Kıbrıs adası dahil 243.000 kilometre kare toprak kaybedilmişti.Korkudan korkmanın bedeli olarak rezil olmuştuk.
         Irak Kral Naibi Prens Abdülillah ve Başbakan Nuri Es Sait; Osmanlı Ordusunda Kurmay Binbaşı iken ihanet ederek İngilizlerle bir olmuştu.Irak Silahlı Kuvvetlerine bir tek mühimmat verdirmemişlerdi.General Kasım,Ürdün’e göreve gidecek birlikler için koparmış olduğu cephane ile kanlı bir darbe yaparak,Kral İkinci Faysal’ı,Prens Abdülillahı ve Nuri Sait Paşayı öldürtmüştü.
         Nasırdan sonra;Mısır Cumhurbaşkanlığına Nazi Casusu olduğu söyleneni Enver Sedat seçilmişti.Ekim 1981’de yapılan büyük bir kutlama töreni sırasında bir üsteğmen ve adamları askeri araçtan atlayarak Enver Sedat’ı ve çok sayıda üst rütbeli komutanları öldürmüştü.
         Romanya diktatörü Çavuşesku da,Silahlı Kuvvetlerine tek mühimmat verdirmemişti.Bahçeler ve Parklarda kurdurmuş olduğu özel istihbarat görevlisi milislerini silahlandırmıştı.Romanya’da ayaklanma başladığında da askerlere çok acele olarak  Mihail Gorbaçov tarafından mühimmat yetiştirilmişti.
         Belki de dikkatlerinizi çekmiştir.19 Mayıs spor gösterilerinden ve diğer ulusal bayramlarımızdan silahlı kuvvetlerimizin alınması  ve Kara harp okulunun 27 Aralık Şehir içi koşusundan  men esilmesi işte bu asırlık korkunun iktidar sahiplerini sarmış olmasındandır.Masalları aptallar dinlerler.Saygılarımla.

1 yorum:

OSMANTURKOGUZ dedi ki...

Abdülaziz'i tahttan indiren ve bu nedenle de Çerkez asıllı Binbaşı Hasan tarafından öldürülen Hüseyin Avni Paşa'dır sehven Ahmet Vefik Paşa yazılmıştır.Düzeltir saygılarımı sunarım.

İzleyiciler

Blog Arşivi