11 Mayıs 2012 Cuma

718/ŞURA-YI DEVLET,DANIŞTAY VE YANDAŞTAY!


                   OSMAN TÜRKOĞUZ
                   osmanturkoguz@gmail.com
                   İzmir;11 Nisan 2012.İletiyi gönderme yazım!
                 Karakullukçuluk temizlikte kullanılan devlet görevlisinin unvan ve sıfatıymış! Bunu böyle bilerek kızmamamız gerek.Herkes üzerine düşen görevi ifa etmekle sorumludur.Kirli ve bulaşık kaplar ve dahi kazanlar  ortada mı kalsın Kardeşim!
                     ŞURA-YI DEVLET,DANIŞTAY VE YANDAŞYAY!
         Danıştay Başkanlığına seçilmiş olan Başbakan Yardımcımız Bay Bülent Arınç’ın sınıf arkadaşı Hüseyin Karakullukçu adlı kimesne Danıştayın 144’üncü ve Yandaştay’ın da birinci kuruluş yıldönümünde bir fikir beyan etti ki,tam Adaleti kullananlara özgü!
         “Danıştayın 144’üncü kuruluş yıldönümünde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyib Erdoğan’ın huzurlarında başkanlık sistemini desteklediklerini açıklamıştır!”Ve şöyle buyurmuşlardır:
         “Başkanlık sisteminin tartışmaya değer ve demokratik bir yönetim modeli olduğu KANISINDAYIZ!”Bu, bir Danıştay Başkanının açıklaması olmayıp,Danıştay üyelerinin oybirliği ile almış oldukları bir karardır!Vay anam vay!İkinci Mahmud’un ve Sultan Abdülaziz’in ve eski Danıştaylıların kemiklerini sızlatmaz mı bu haksız,hukuksuz ve taraflı konuşma.
         Bendeniz;”Atatürk Kültür ,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,Türk dil Kurumunun Türkçe sözlüğünün Karakullukçu maddesine bir bakayım dedim.İkinci cilt,sahife 793.                                                          “Kara Kullukçu:İ.Ta.Yeniçeri ocağı bölük ve ortalarında ,odaları ve odalara gelen konukların ayakkabılarını temizlemek,yemek kaplarını yıkamak gibi işlerde görevli yeniçeri eri!”
         Bu konuda sözü uzatmaya da gerek kalmadı sanırım.Uzun boylu olarak ta Danıştay’ın tarihinden söz edecek te değilim.Yalınız bir olguyu vurgulamak istemekteyim:
         Yeni binasına taşınan ve yepyeni bir başkanına da kavuşan bu Anayasal Kurumumuzun adının YANDAŞTAY olmasını önermekteyim.Saygılarımla.     
Nereden nereye geldiğimizi göstermek amacı ile Şimdiki YANDAŞTAY’IMIZIN       kısa bir öz geçmişini veriyorum:

Şura-yı Devlet

Vikipedi, özgür ansiklopedi: ALINTIDIR!
Şura-yı Devlet (Osmanlıca: شوراى دولت) Osmanlı Devleti'nde günümüzdeki Danıştay'a karşılık gelen yüksek yargı kurumudur. 1868-1922 yılları arasında görev yapmıştır.
Şura-yı Devlet'in temelleri II. Mahmut tarafından 1837 yılında kurulmuş olan Meclis-i Vâlây-ı Ahkâmı Adliye adındaki yüksek mahkemeye dayanır. Bu mahkeme günümüzdeki Danıştay ile Yargıtay’ın temelleri olan bir kurumdur. Daha sonra 1839 yılında Gülhane Hattı Hümayunu ile Osmanlı halkının din ve mezhep farkı gözetilmeksizin can, mal, ırz ve namus gibi tabi haklarının kanun teminatı altına alınacağı devletçe vaat edilmiş, böylece yeni bir hukuk devletinin temel prensipleri ortaya konmuş, idarenin (devletin) de hukuk kurallarına uyması gerekliliği Osmanlı’da kabul edilir bir fikir haline gelmiştir.
1868 yılında padişah Abdülaziz döneminde Meclis-i Vâlây-ı Ahkâm-ı Adliye ikiye ayrılarak Danıştay işlevini yapmak üzere Şura-yı Devlet, Yargıtay işlevini yapmak üzere ise Meclis-i Ahkâmı Adliye adıyla iki kuruma ayrılmış, böylelikle, yargı ve yürütme birbirinden ayrılmıştır. Bu iki yargı organından Şura'yı Devlet'e hem kanun tasarılarını hazırlama hem de idarî uyuşmazlıklara çözüm getirme şeklinde hem "kanun tasarı hazırlama" hem "yargı" görevi olarak iki görev verilmiştir. Divan­-ı Ahkâm­-ı Adliye'ye ise yalnızca "yargı" görevi verilmiştir.
Padişah Abdülaziz'in 10 Mayıs 1868 günlü nutkuyla fiilen çalışmaya başlayan Şura-yı Devlet'in[1] görevi "Kavanin ve nizamat layihalarını tetkik ve tanzim, mesalihi mülkiyeyi tetkik, hükümet ile eşhas beyninde mütehaddis deaviyi rü'yet ve memurini devletin tahkik ahvaliyle, muhakemelerini icra" olarak ifade edilmiştir. "Hükümet ile eşhas beyninde mütehaddis davaları" görmek ve çözümlemek görevi, 1876 Kanuni Esasisi ile genel mahkemelere bırakıldığından, Şura-yı Devlet'in yargısal görevi çok sınırlı kalmıştır.
Osmanlı döneminde 54 yıl görev yapan Şura-yı Devlet, 4 Kasım 1922 tarihinde İstanbul’daki bütün merkez kuruluşlarının TBMM Hükümetinin yönetimine geçmesiyle sona erdi[2]. 669 sayılı Kanunla Şura-yı Devlet'in yerine Danıştay kurulup, 6 Temmuz 1927 tarihinde çalışmaya başladı.
  1. ^ II. Meşrutiyet Döneminde Danıştay (Şura-yı Devlet), Erkan Tural, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, V:13, 2006, sayfa: 79-89
  2. ^ 1868'den 1922'ye Şura-yı Devlet Reisleri, Fethi Gedikli.
  3. Ülkemizde hâlâ hukukçu olduğuna inanan Milli İrade mensuplarımıza armağan edilmiştir iş bu yazımız!

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi