26 Nisan 2012 Perşembe

701/DİN VE YALAN SATIICILARINA DİKKAT!

                                                           
OSMAN TÜRKOĞUZ
                        osmanturkoguz@gmail.com
                        İzmir;26 Nisan 2012.
                                               DİN VE YALAN SATICILARINA DİKKAT!
Toplumun esir ettiği Mücrim delidir! Toplumu esir alan Mücrimse dâhidir! Cürüm ve Deha.
“Cürüm ve Deha, bir yaprağın iki yüzü gibidir.”Cürüm ve Deha.
Bir yerde dinden söz edildi mi, sıkı durunuz:  ya canınızı ya da malınızı alacaklardır!”Konfüçyüs.
“Tanrı iradesini hâkim kılmak için, yeryüzündeki iyi insanları kullanır. Kötü insanlarsa, kendi iradelerini hâkim kılmak için Tanrı’yı kullanırlar!”Giardano Bruno.16 Şubat 1600 tarihinde; Engizisyonca Roma’da yakılan Gök Bilgini Rahmetli Büyük Papaz.
“Muhterem Milletime şunu tavsiye ederim ki; sinesinde yetiştirerek başının üstüne çıkaracağı ADAMLARIN KANINDAKİ, VİCDANINDAKİ ASLİ CEVHERİ, çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an bile tevaki etmesinler!”
                       Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK.
“NE BÜYÜKSÜN Kİ, KANIN KURTARIYOR TEVHİDİ!”Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale şehitlerine.
POLİTİKA, YALAN TARİHİDİR!”Adolf Hitler.
“Yalan ne kadar büyük olursa inanı da o kadar çok olur!”Adolf Hitler.
“Sayın Ekselansları; bendeniz de soyca GÜRCÜ ASILLIYIMDIR!”Türkiye Cumhuriyeti Başvekili Sayın RTE’NİN, Gürcistan Cumhurbaşkanı Ekselans Mihail Saakişvili’ye, Tiflis’te itirafları.”Basından.
“Devlet adamları gelecek nesilleri düşünür; politikacılar da gelecek seçimleri düşünür!”Profesör Dr. Maurice Duverger.
Devlet adamları, devletlerini hukuk ile diktatörler ve diktatör heveslileri de, KULLARI vasıtasıyla, Din Sömürüsü, Yalan ve KANUN ve ESİR KAMPLARI ile yönetirler. Ostüzü.
            Bir karalama ve iftira bulutu ülkemizin üstüne gelip te oturdu.Geçmişi inkâr ve karalama politika oldu.Sayın R.T.Erdoğan’ın elinde bir gazete yazısı ve ağzında da:”Mustafa kemal Atatürk ve Mustafa İsmet İnönü’yü karalama ve dini kullanma türküsü.Adama sormazlar mı,Mihalıççık’taki camiyi bedelini ödeyerek kim yaptırttı diye!Adama sormazlar mı Tokyo’da inşa edilen cami kimin eseridir diye?Adamın suratına Balıkesir Paşa Camisinde Mustafa Kemal’in vaazını çarpmazlar mı!Elmalılı Hamdi Yazır’a  tercüme ettirttiği Kuranı Kerimi Mustafa Kemalin tüm giderlerini karşılıyarak halka dağıttığını yüzüne vurmazlar mı?
            Sayın R.T.Erdoğan’ın yaptığına GRİ Propaganda denilir. Yarısı yalan, yarısı doğru olan masallara toplum hemen inanır. Cami/Ağır/CHP. Her ezan okunuşunda,her ahıra girişinde bu üç kelime halkın beynine yapışır.İstenildiği kadar doğru söylensin halkı bu doğruya inandıramazsınız.
            Cumhurbaşkanımız Mareşal Gazi Mustafa Kemal’in Konya’dan Başbakan İsmet Paşa’ya çektiği telgraf ta eklidir.

KONYA’DAN BAŞBAKAN  İSMET PAŞA’YA  TELGRAR!
(20.11.1931)

“Acele ve önemlidir.”
“Son tetkik seyahatimde muhtelif yerlerdeki müzeleri, eski sanat ve medeniyet eserleri gözden geçirdim:

1-    İstanbul’dan başka, Bursa, İzmir, Antalya Adana ve Konya’da mevcut müzeleri gördüm. Bunlarda şimdiye kadar bulunabilen bazı eseler muhafaza olunmakta ve kısmen de ecnebi mütehassısların yardımı ile tasnif edilmektedir. Ancak, memleketimizin her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ilerde tarafımızdan meydana çıkarılacak ilmi bir surette muhafaza ve tasnifleri ve geçen devirlerin sürekli ve pek bir harap hale gelmiş olan abidelerin muhafazaları için müze müdürlüklerinde ve hafriyat işlerinde kullanılmak üzere arkeoloji mütehassıslarına kat’i lüzum vardır. Bunun için maarifçe harici tahsile gönderilecek talebeden bir kısmının bu şubeye tahsisi muvafık olacağı fikrindeyim.

2-   Konya’da asırlarca devam etmiş ihmaller sebebiyle büyük bir harabı içinde bulunmalarına rağmen sekiz asır evvelki Türk medeniyetinin hakiki şaheserleri kıymete bazı mebani vardır. Bunlardan bilhassa Karatay Medresesi, Aletin camii, Sahip-Ata medrese camii ve türbesi; Sırçalı mescit ve ince minare, derhal ve müstacelen tamire muhtaç bir haldedir. Bu tamirin gecikmesi, bu abidelerin kâmilen indirasını mucip olacağından evvela asker işgalinde bulunanların tahliyesinin ve kâffesinin mütehassıs zevat ve nezaretiyle tamirinin temin buyrulmasını rica ederim.”                
                                                                           Gazi Mustafa Kemal
                                                                          Atatürk ve Müzeler, Mehmet Önder,
                                                     Halk evleri Dergisi, özel sayı 1,29 Ekim 1966,s.13
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,Tamim ve Telgraflar               V,s.168/169,Hazırlayanlar Sadi Borak ve Dr. Utkan Kocatürk
                                                                                                                                       

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi