17 Mart 2012 Cumartesi

638/KENDİNDEN MENKÛL YALAKACI TARİHÇİLERİMİZ!

                                                                             
            OSMAN TÜRKOĞUZ
         osmanturkoguz@gmail.com
         İzmir,17 Mart 2012.

                            HAN VE HAMAM YALANCILARINA!
         Son günlerde bazı yalancı vatan hainlerimiz, Osmanlı Padişahlarını “HAN” diye anmaya başladılar. Doğru bir kullanımdır bence.HAN=Anadolu’da kerpiçten yapılmış yan merdivenli,müşterilerinin sere serpe ve de cümbür cemaat yattıkları otellere verilen addır”!Han Duvarları” Faruk Nafiz Çamlıbel’in ölümsüz eserinin adıdır.Hele,hele Ayhan Hünalp’in bir dizesi hanları anlatmaya yeterlidir:”Hanlarda serilmiş yatağa döndüm/önüme gelen dert kiralar beni.Yıldırım Beyazıt’ın oğlu Süleyman da Hamamda Cariye kovalarken takunyası kayıp ölmüştü.Evlat ve torun Katili Birinci Süleyman’ın Papaz kızı Raksalon’dan olan oğlu Sarhoş ve kekeme İkinci Selim de Hamamda cariye kovalarken ölenlerdendi.Han ve hamam onun için birbirini tamamlamaktadır.
         Dün akşam bir TV kanalında kendinden ve gericilikten menkul bir tarihçimiz:”Mustafa kemal’i Anadolu’ya vatanımızı kurtarsın diye Vahdettin Han Efendimiz göndermiştir.Kendi emrinden çıkınca da idamını onaylamıştır!Mustafa Kemal Halife olma isteği kabul edilmeyince de Cumhuriyeti ilan etmiştir!”Buyurmuştur.
         Bu büyük tarihçimiz! Nasıl da doğruyu söylediğinin farkında değildir,tıpkı bendeniz hariç diğer dinleyenleri gibi:
                   “Emrinden çıkınca!”
         Emirleri ne idi bu kerpiç Hanın? Sevr anlaşmasının kabul edilmesi için,Anadolu’da çıkacak Ulusçu ayakları bastırmaktı bu istek.
         Mustafa Kemal ne yaptı! Ulusal Kongreleri toplayarak göksel iradeyi beşeri iradenin altına indirdi. Ülkemizi ve ulusumuzu bağımsız yaparak ümmetçiliğin içine düşürmüş olduğu meskenetten ve Osmanlı belasından kurtarmak oldu!”Hâkimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir!”Dedi. Hâkimiyet Allahın cariyeler ve tüm dünya nimetleri de soytarılarındırı def etti.23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisini de açtı. Vahdettin Haini de Vatan Haini Nemrut ve Kürt Mustafa’ya,Dürrizade Abdullah’ın fetvasına dayanarak Mustafa Kemal’i ve yedi arkadaşını idama mahkûm ettirdi.Ve bu idam kararını da 24 Nisan 1920 onayladı.Pekiyi Vatansever ve KuvvayıMilliyeci Dramalı Rızayı neden Galata köprüsünde astırttı?Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Beyi  ve Urfa Mutasarrıfı Mehmet Nusret Beyi de neden astırttı?Kemal Paşa adlı Jandarma Umum Kumandanının emrine 2000 jandarma eri vererek Kuvvayı milliye kahramanı ve Kocaeli yarımadasının Türk halkını Hıristiyan çetelere karşı koruyan Yahya Kaptan’ı neden öldürttü!  At cambazı Çerkez Aznavur Hainine Paşalık rütbesini neden verdi de Vatanları için savaşanların üzerlerine defalarca neden saldırttı? Hilafet Ordusunu ,Kuvvayı Millicilerin üzerine bol maaş vererek neden saldırttı! İkinci Dünya Savaşında,Berlin’den ülkesi aleyhine konuşan bir İngiliz Lorduna İngilizler.Lort Hav!Hav!”Adını vermişlerdi.Hoşt! Diyorum sadece ve sadece.

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi