2 Ocak 2012 Pazartesi

519/İNSANLAR UTNMYA GÖRSÜNLER.

                                                                  

            OSMAN TÜRKOĞUZ
         osmanturkoguz@gmail.com
         İzmir;03 Ocak 20120

                            İNSANLAR UTANMAYA   GÖRSÜNLER!
         Tevhidi tedrisat kanunumuza ateş püsküren ve Sait’i Kürdi dinlenmiş olsaydı bugünlere gelinmezdi diye ahkâm kesen Doçent Dr. Bay Hüseyin Çelik buyurmuşlar ki:”Öldürülenler anarşist değil kaçakçılarmış. Kaçakçılara ne yapılacağı kanunlarda yazılıdır!”
            SİLAH KULLANMA YETKİSİ YASALARLA DÜZENLENİR:
            Silah kullanma yetkisi mevzuatımızda aşağıdaki kanun maddeleri ve yönetmeliklerde düzenlenmiştir:
 • 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu (madde 16)
 • Polis Vazife ve Salahiyetleri Tüzüğü (madde 17)
 • Polis Çevik Kuvvet Yönetmeliği (madde25/c)
 • 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun (madde 11)
 • Gümrük Kanunu (madde 7)
 • 1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun (madde 1)
 • 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu (madde 4)
 • 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu (madde 23)          
 • Jandarma Teşkilat ve Vazife Kanunu.
 • i. Ülke içinde rastlanan kaçakçılar "dur" emrini dinlemez ve havaya ateş açılarak yapılan uyarıya da aldırmaz ise kaçakçıları ele geçirmek için.
 • “Ekşiye karşısı düşman karşısıdır.” Askeri Ceza Kanunu.
 • 1881 Muharrem Kararnamesiyle Osmanlı Devleti iflasını ilan etmişti. Osmanlı devletinin birçok gelirine, örneğin tütün ve tütün mamullerine Genel Borçlar İdaresi—Düyun’u umumiye-- el koymuştu. Kendi Kolluk kuvvetlerini de kuran bu Borçlar İdaresi, Osmanlı Devletinden Kaçakçılara karşı ihtarsız silah kullanma yetkisini de almıştır.1901 senesine kadar,20.000 Türk insanı Bu Kolcular tarafından öldürülmüştür. Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni(Dün-Bugün-Yarın) 1969 basımı.-S.66
 • “Yirmi yıla yakın bir süre tütünlerin alış fiyatında bir artış olmamıştır. Alış fiyatında artış 2,5 –iki buçuk--kuruş,satış fiyatında artış ta 9 ---dokuz--kuruş olmuşturçBu da kaçakçılığı körüklemiştir.Her hangi bir köylü,kendi yetiştirdiği tütünden yarım okka bir yana ayırsa,reji kolcusu tarafından alnından küt diye vurulmaktaydı.Düyun’u umumiye idaresinin hazırlamış olduğu taslak Osmanlı devleti tarafından kanunlaştırılarak Reji idaresinin emrinde bir jandarma örgütü oluşturulmuştu..”
 • Utanmasam bu Düyun’u umumiyenin Osmanlıyı içine düşürmüş olduğu utanç verici durumu tüm çıplaklığı ile yazardım.
 • Sayın Baylar, Osmanlı hayranı Baylar, Kaçakçılara imrendiğiniz ve övündüğünüz devlet eliyle neler yaptırılmış, utanmadan okuyunuz. Türkiye Cumhuriyetinin sınırlarından izinsiz giriş ve çıkışlarda sizler ne yapardınız! Turgut Özal, Malatya ve İzmir Genelevlerine Amerikalı dostlarını götürürken üstleri aranmadı mı sanıyorsunuz!

Hiç yorum yok:

İzleyiciler

Blog Arşivi